Cara Main Congklak Bahasa Sunda

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Cokar
atawa
daku
nyaéta kaulinan maké kusen kai atawa palastik, nu panjanngna abnormal leuwih 40cm, lébarna kurang leuwih 15 cm, luhurna maké logak sababaraha hiji.[1]
Unggal logak dieusian kewuk, siki salak, siki asem atawa batu leutik.[1]
Geus aya lombang-lombangna 7, ngajajar.[1]
Di hareupeun lombang 7 gé aya deuih 7 lombang, 2 lombang badag digigir-gigirna.[1]
Éta lombang téh dieusian ku siki asem atawa siki congklak (nu geus disadiakeun), atawa baréto mah mun congklakna dina taneuh, sikina sok ku bisikan laleutik.[1]


Cara maén

[édit
|
édit sumber]

Lombang dieusian saban 7 siki. Hipodrom lombang gedé minangka lombang rajana mah henteu dieusian, dipaénkeun ku 2 urang teu bisa leuwih. Sanggeus kabéh lombang leutik dieusian, tuluy pelecok sahiji nu maén nyokot lombang, nya dipapaykeun nepi ka béakna siki.[2]
Giliran ieu nu lombang gedé (tabungan manéhna, nu beulah kéncaeun nu maén) gé dieusian sasiki, lasutna téh mun siki nu pamungkas nempatan lombang nu kosong. Mun dina nu lombang luhur aya eusian disebutna “némbak”, siki nu lombang kosong, jeung siki luhureunana dibawa jadi properti milik nu maén éta. Nya geus kitu mah bagilir bagéan pamaén lawanna da lasut téa.[2]

Sumber

[édit
|
édit sumber]


 1. a
  b
  c
  d
  e


  Drs. Ahmad Hadi, Dkk (2009).
  PEPERENIAN. Bandung: Geger Sunten. p. 232. ISBN 978-602-7784-11-6.

 2. a
  b

  Paguneman Komunitas Urang Sunda di Internét di milis [email protected] Dideskripsikeun ku Teh Pupi
Arjuna Wayang.jpgSource: https://su.wikipedia.org/wiki/Congklak