Geguritan Bahasa Jawa Tema Alam

Geguritan tema mileu –Halo sahabat mudahdicari.com. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai
geguritan (ukiran)
yang dalam bahasa Indonesia dinamakan
“coretan”yang merupakan rancangan puisi nan naik daun di gudi penutur Bali dan Bahasa Jawa. Disini kita akan belajar geguritan hanya fokus kepada “Lingkungan”.

Makara sekiranya di artikel sebelmunya membahas akan halnya kumpulan
geguritan Bahasa Jawa
dan penjelasannya, disini kita akan lebih fokuslagi tentang teladan geguritan jawa tema lingkungan baik lingkungan apartemen, lingkungan sekolah, lingkungan bersih dan lingkungan koto.

Meski lebih jelas, simak dibawah ini tentang geguritan tema lingkungan, selamat sparing 🙂

Geguritan Tema Lingkungan

Ganbar padi, sawah, hijau, alam indah, traveling, batu, sungai bersih, sungai jernih, wisata desa, wisata indanh, wisata unik
By:pixabay.com

Lingkungan adalah kondisi fisik yang digunakan bagi aktivitas sosok. Mungkin kalian sudah lalu bisa menebak seperti apa lingkungan kita ini.

Semenjak segi pemanfaatan lingkungan yang dikelola manusia, lingkungan bisa diartikan sebagai sesuatu yang ada disekitar hamba allah dan dapat berpengaruh terhadap hayat manusia.

Kondisi fisik mileu itu,
seperti mana
hal sumber daya alam yang meliputi (energi matahari, tanah, air, mineral dan flora satwa yang
bertunas berada diatas tanah bahkan di dalam laut).

Dibawah ini ada banyak paradigma geguritan tema lingkungan yang dapat kalian pelajari, nan dapat dijadikan sebagai teks 🙂

Contoh Puisi Bahasa Jawa Lingkungan 1

Gambar daun hijau, putik daun paling muda, putik daun muda, bumi, gambar bumi, bumi alam, bumi diatas daun
By: Pixabay.com

“Bumiku”

Kebentang saene bumiku

Tan ijo royo-royo

Paro kewan sami manut maring ndorone

Enten ing sawah anggarap siti

###

Ananging sakniki mboten kados riyin

Nanging sakniki bumiku mpun rusak

Koyo-koyo wus mboten enten ijo-ijone maleh

Kranten ulahe manungsa

###

Leno marang wektu

Lan nglirwakake kawajiban

Mararing Gusti

Shing akaryo jagad

Baca juga:Geguritan tema sekolah

Eksemplar Tembang Bahasa Jawa Lingkungan 2

Gambar bulan, padang bulan dari contoh lagu tembang dolanan
By: az-share.blogspot.com

Ambillah, berikut merupakan geguritan tema lingkungan yang di ciptakan olehSumono Sandy Asmon.

“Kitir”


Karya:
Sumono Sandy Asmon

Kitir iki….

Isi panantangku marang wengi

Shing cak kadung anggone nguja sepi

Dolanan swarane asu baung nggeririsi

###

Kitir iki….

Wujud pangundhamanaku marang awang-awang

Shing kebacut barangasan

Ngrentengi lintang, nguntal rembulan

###

Kitir iki….

Sarana gugatku marang isen-isening jagad

Shing pijer royokan brekat

Tan keguh jaluk ruwat

Model Geguritan Tema Lingkungan Hijau 3

Gambar pohon rindang, pemandangan pinggir jalan, pohon, rumput hijau, idnonesia, amerika, eropa, inggris,
By: Pixabay.com

“Wit-witan Pinggir Dalan”

Aku mlaku, ananging mripatku nyawang sliramu

Aku mandeng, sliramu malah ngguya-ngguyu

Soyo edhum…

Sayo seger lan ngresepake manah…

###

Nalika ngasuh, silaru shing dak ampiri

Nalika kesel, sliramu shing dak damel sambat

###

Pang-pangmu saget damel sedenan

Ghodongmu shing ngrembuyung kados dados payung alam

Biso ngresep menggiurkan shing teka…

Biso ngalangi udang shing moro…

###

Ananging manahku nangis…

Nyawang sliramu shing wus dados gedung

###

Siring podho mudal euro udane deres

Ananging lemahe pada nelo yen udane nora teka

###

Mboten enten maleh shing nyerap panas si surya

Mboten enten malih shing ngalangi derese udan

Lan…

Mboten enten malih panggon iyup shing biasane dak ampiri

###

Sakniki…

Dak lanjutake lakuku

Nalikane tak sawang gedung niku

Aku kelingan marang sliramu…

###

Oh…

Wit-witan pinggir dalan….

Tak enteni bibit panerusmu…

Contoh Geguritan Tema Lingkungan 4

Gambar gunung, suset, matahari tenggelam, alam luas, pagar, langit indah, dan geguritan tema lingkungan
By: Pixabay.com

Berikut yaitu contoh geguritan tema lingkungan yang dicptakan maka ituFanny Kartika Fajriani.

“Pandau Hilang akal”


Karya:
Fanny Kartika Fajriyani

Ngadeg jejeg ing tepine rawa

Suwara endah angin krungu ana tainganku

Mecah kasunyinan desa tepi rawa

Angin kang sumilir

Ana ing antarane godong-godong

Srenge berma branang

Soko kulon katon nyenengake

Nganti tibaning langit penteng

###

Angin ing kampungku magrib iki

Paru-prau nelayan satya nunggoni tekane

Diombang-ambingke ombak pandau

Prau nelayan golek iwak ing padange rembulan

Prau katon katiup kilangangin kincir

Nanging pengail kuwi nora wedi

Amergo angin ombak dadi kancane saben dina

###

Petenge wengi kang wus nyenyat nyenyet

Mbulan katon mlaku soko ngetan ke ngolon

Padhang bulan madhangi pekarangan

Litang-litan katon gumebyar

Kang ora kepetung driji

Mandengi sejagat kang wus sunyi

Arketipe Geguritan Tema Mileu 5

Gambar pohon, hutan, lampu keliling, orang, anak laki laki, caping, batu, malam hari yang indah, pemandangan alam
By: Pixabay.com

“Wengi”

Sunare si bagaskara wanci ngadepke shurup

Katon mbranang warna lembayung

Katon endah yento disawang

Kanti esem sumringah sang bagaskara wangsul marang paturone

Ngantos gantos dinten candake saperlu madangi jagat raya

###

Wengi….

Tanpo pendar…

Peteng tanpo lintang

Kanti perasaan kebak miris

Sikhil jumangkah medal ing meres

###

Tak tingal….

Lintang rembulan ketutup mega

Peledak klawu kanti ngguya-ngguyu ndudohke pangusane

Yen lintang lan rembulan rinengkuh tanbiso uwal

Jagad peteng ora kuwoso segala-apa

###

Tintrim…

Atis…

Anggegirisi…

Alon aku lumebu

Ing bathin aku namung saget matur

Mugo khanan wengi iki saget gumanthi parak esuk kang edi peni

Acuan Geguritan 6

Gambar bulan tipis, gambar bulan, bulan belah, langit gelap, malam hari, geguritan tema lingkungan
By: Pixabay.com

“Rembulan Tipis”

Rupepeh-rupepeh wis lumarap enten pinggire langit mangsa ketiga

Si sitoresmi clemurit ngabiyantara sedeku tumungkul konjem ing pertiwi

Sunare kebek pratondo rangu anggembol wadi kang kawekas

Lirih-ringgis ngarih-arih angrerintih ucapane kesangkut pager wesi bebetebge raos

###

Wadhol maring angin kang ugo wis kalepyan ing ikrar

Satu-satunya pingin tangklet enten pundi dununge prasapa kang wis tinali bakal dumadi

Napas-berasimilasi pangajab tansyah ngesuk ing pambudi supados anglari rakitane pradondi

Apa isih gudu semaya yento rembulan dadari wis kapecak telung candra tanpo kanda

###

Bulan tipis ngempet tangind aneng kikising rasa kang wis kinalungan kalpika

Contoh Geguritan 7

Gambar lemah gempal yang indah
By: metrosemarang.com

“Malem Selasa Kliwon”

Malem seloso kliwon

Kang damel akehe pitakon

Ing jagad tanpo payon

Poro manungsa sami sesingitan

###

Dalu niki timtrim

Dalu kang sepi

Kilangangin kincir kelangan laku

Sedanten hewan bisu

###

Mendhung sonten wau ical

Kanti mbeto rintik-rintik berjauhan

Howo ndonyo, kadya mulate dahana

Panas lang supeg ing jiwa

Malem seloso kliwon

Nopo bener, roh jahat kelayaban?

Sahingga manungso ndhelik ing jero gentong

Supados mboten kadusto wewe gombel butho

###

Malem selasa kliwon

Bengi kang tanpo rowang

Sonder kaca, kangge mbabar esem

Amung katon peteng

Model Geguritan 8

Gambar pohon cemara, malam hari, bintang, langit, traveling
By: Pixabay.com

Berikut adalah contoh geguritan tema mileu yang bersuber mulai sejak“Geguritan.com”

“Lintang Panjer Rahina”


Karya:
Slamet SA

Nalika dunia isih sepi

Lintang panjer rahina wus tangi

Menehi pepadang sagung dumadi

Kang wiwit gumregah ngupoyo rejeki

###
Para among tani wus ndelidir mecaki gudi

Embok tenong sinambiworo wis sengkut makarya

Poro ngulama tumungkul mengestu sembah

Poro santri wiridan ngaji

###

Pemenang kluruk sesahutan

Melu tasbih marang Pangeran

Ndonyo wus ngengat rahina

Maringi maringi kalodangan janma ngupadi pangupa juwa

(Sumur: geguritan.com)

Sempurna Geguritan Tentang Lingkungan 9

Gambar kepompong, padi, gandum, gambar sarang laba-laba, geguritan tema lingkungan
By: Pixabay.com

Terserah banyak karya-karya sajak yang dapat kita pelajari. Selanjutnya ialah contoh geguritan tema lingkungan karyaJ Sumarto.

“Enthung”


Karya:


J Sumarto

Enthung…

Uripmu satu-satunya gumantung

Ing tengah-tengah godong tumalungkung

Obah ngwur tanpo ono pentung

###

Patrap lan solahmu du kina

Katinggalna tanpo kuciwa

Kegowo rasane yuswa

Kang tanpo tanja susila

###

Enthung…

Endi elor endi kidul

TUkmu golek jihat dalane nyawang moho agung

Katutup roso jiwo kang suwung

Kalane mongso mudo kang bambung

###

Enggal wedara sangking tapa brata

Lukar busana kebak cahya manjila

Sesepen sari madune kanti tembang puji lan hormat

Snajan amung sakedepe mata bagaskara

Contoh Geguritan Jawa Tema Lingkungan 10

Gambar jalan yang indah, pemandangan pagi, guning, pepohonan hijau, tikungan, jalan berbelok, traveling, amerika, geguritan tema lingkungan
By: Pixabay.com

“Plesir Ing Purbalingga”

Udan gerimis tan uwis-uwis

Mbuang roso sebel sautawes

Nyambung tersna tanpo lamis

Ing prubolingga sliramu wasis

###

Muga sirno cidro dino kepungkur

Murih ati tinanem roso syukur

Tresno muring kluwargo nambah akur

Ing Guwa Lawa papan misuwur

###

Nadyan silarik biso rinakit gurit

Ilang musno roso gelo lan sakit

Datan suka srei swara nylekit

SMA Negri Karangdowo sangsoyo mlejit

###

Iki wus dadi tekat ing janji

Murih kabeh kadang sami nyawiji

Akur kuhur ngudi-budi pakerti

Sinangkuyung sagung penghuni perlu

###

Syukurku maring gusti kanjeng sultan

Sagung pemukim tansyah kasembadan

Tan mingkuh mring sewu pakaryan

Tangguh ing kewuh becik ing kwajiban

Contoh Geguritan Jawa Tema Mileu 11

Gambar jam beker, ayam jago, nada, meja, pagi hari yang cerah
By: Pixabay.com

“Esuk-Esuk”

Esuk…

Esuk iki

Gimah, Gini, lan Giman

Restoran sarapan nyeruput wedang

Maring sawah ora ngitung wayah

###

Tumandang gawe buruh tani maring Bu Khadijah

Matun lan damel teratak, tunggu manuk

Geguritan Lingkungan rumah 12

Gambar rumah di taman, amerika, afrika, asia, indonesia indah, pohon, bunga, rumput hijau jalan setapak, jalan lurus, geguritan tema lingkungan
By:Pixabay.com


Omahku”

Omahku….

Mboten habis-habisan lan mewah

Mboten magrong-magrong

Ananging saget kanggo kusen urip

###

Nalika wangsul sekolah

Aku wangsul teng omahku

Disambut bapak lan ibukku

Aku ugo saget leren ringgit kesel

###

Omahku pancen mboten gede

Ananging saget nglindungi sangking udan

Saget ngelindungi sangking panas

Omahku, istanaku

Geguritan Tema Mileu Sawah 13

Gambar wong nandur pari atau orang yang sedang menanam padi, di desa
By: Brilio.net

“Sawah”

Sawah…

Lemahmu kang amba

Warnamu kang ijo

Penak disawang

###

Sawah….

Anggonku nandhur pari

Saben dinten sampul berbendang ngramut awakmu

Ana ulo, bekocot, tikus lan sapenunggalane

###

Sawah….

Mata uang nora ono kowe aku nora biso mangan sego

Saben panen berasmu mlumpok okeh

Aku nora bakal ngrusak kowe


By:
Ardianti.Ambisius (brainly.co.id)

Geguritan Tema Mileu Busuk 14

“Alamku”

Alamku tansyah nelangsa…

Amergi manungsa…

Sedanten wit ditegori…

Ngatos sami gundhul sedanten…

###

Sitine padha nangis…

Amergi kapanasan…

Amergi mboten ditutupi…

kalih kabeh wit…

###

Sedanten wit sami gundhul…

Ayo manungsa sami ingat…

Padha ijoni wit-witan…

Supados umbul-umbul mboten nelangsa…


By:
SindyTrie.Terasuh (Brainly.co.id)

Geguritan Tema Lingkungan Bersih 15

Geguritan ini pun termasuk arketipe berusul geguritan tema lingkungan sekolah bersih. Berikut teladan geguritan tema lingkungan.

“Lingkungan Bersih di Sekolah”

Resike sekolah…

Resike sekolah gudu dijaga….

Siswa gudu njogo resike sekolahan…

Lan jagi sekabehehan…

Resike sekolah gudu dilakokake…

Amergi ndadekne resik….

Reshik niku sebagian sangking iman…

Dados resike sekolah gudu dilakoake…


By:

Sigitpriantoo8.GenmarMembantu (Brainly.co.id)

Demikian arketipe geguritan Bahasa Jawa tema lingkungan, seyogiannya dapat mendukung tugas-tugas bandingan-teman, dan semoga dapat menambah wawasan 🙂 Jika dirasa bagus dan sangat membantu boleh Anda bagikan ke teman-teman Dia, terimakasih 🙂

Source: https://mudahdicari.com/geguritan-tema-lingkungan/