Soal Tkb Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

ULANGAN AKHIR SEMESTER I MADRASAH IBTIDAIYAH

Tahun Kursus ……/…….

Alat penglihatan Pelajaran    :  AQIDAH AKHLAQ
Kelas                   :  VI (Enam)
Hari/ Copot      : …………….
Waktu                  :  90 Menit

I.    Berilah tanda silang (x) pada abjad a, b, c, atau d nan merupakan jawaban yang paling ter-hormat!

1.    Kalimat thayyibah artinya kalimat yang ….

       a.    lembut    b.     baik    c.    luhur    d.     jujur

2.    Salah satu manfaat orang nan cak acap beristighfar yaitu …. ….
       a.    disebut umpama orang yang berjiwa lautan    c.     diberi ketahanan spirit

       b.    terhindar dari kesalahan                               d.     tak akan turut neraka

3.    Sikap yang seharusnya kita lakukan setelah bertobat adalah ….
       a.    mengulangi lagi karena sudah dimaafkan         c.     acuh tak acuh
       b.    Mengurangi kesalahan yang telah diperbuat    d.    Tidak melakukan kesalahan yang seimbang

4.    Hari-waktu yang penting untuk membaca istigfar merupakan ….
        a.    ketika hendak berdo’a                                 c.    ketika cak hendak bersantap
        b.    detik hendak berjalan                             d.    detik berperang

5.    Membaca istigfar sekali lagi dianjurkan momen ….
        a.    bangun tidur                                                c.     sesudah mujur nikmat
        b.    sesudah salat                                               d.    sesudah

6.    Limbad, Mbah Marijan dan Ade Ray  yakni bani adam-hamba allah yang langgeng. Kekuatan mereka seandainya dibandingkan dengan kekuatan Allah ialah ….
        a.    agak sebanding    b.    sebanding    c.    dahulu jauh    d.    sesuai kondisi

7.    Hamba allah Allah yang bentuknya paling sempurna adalah ….
        a.    malaikat               b.     manusia     c.    jin                  d.    setan

8.    Alas kata Al Musawwir(u) punya arti ….
        a.    Allah Yang Maha Bijaksana                     c.    Allah Yang Maha Lestari
        b.    Sang pencipta Nan Maha Kuasa                          d.    Allah Yang Maha Pembentuk Rupa

9.    Sifat Al Qadir(u) sekadar dimiliki Allah, seorang atasan seharusnya ….
       a.    bersikap amanah                                       c.    memanfaatkan kekuasaan sebesar-besarnya
       b.    beraksi despotis                                       d.    meremehkan kursi orang lain

10.    Secara bahasa qada artinya  ….
       a.    ketentuan                                                 c.    kelestarian atau keputusan

       b.    format                                                     d.    niat

11.    Iman kepada suratan adalah berbaik iman yang ke  ….
      a.    4                         b.    5                      c.    6                  d.    3

12.    Jika seseorang mengakui kehidupan buruk, maka sikap yang harus dilakukan adalah ….
       a.    mengeluh           b.     bersabar         c.    nongkrong berusaha    d.    pesimis

13.    Sebaliknya, jika seseorang memufakati properti maka yang harus dilakukan adalah ….
        a.    tabah                  b.     bersyukur      c.    optimis                    d.    mau tak mau

14.    Taqdir yang digantungkan kepada aksi seseorang maupun berlandaskan usaha menurut kemampuan nan ada pada orang adalah ….
        a.    Taqdir mutlaq    b.     Taqdir mubram    c.    Taqdir Illahi    d.    Taqdir mu’alaq

15.    Taqdir seseorang boleh diubah dengan dua perbuatan yaitu  ….
       a.    qanaah dan panjang usus                                  c.    do’a dan usaha yang baik

       b.    berserah diri dan optimis                     d.    ikhlas dan sabar

16.    Hal-hal berikut adalah fungsi iman kepada qada dan qadar, kecuali ….
        a.    menjadikan basyar pasrah tanpa harus berusaha
        b.    menjadikan manusia tidak mudah putus asa
        c.    boleh bersemangat dalam berikhtiar
        d.    meningkatkan keimanan dan ketaqwaan

17.    Sesungguhnya Sang pencipta bukan akan meniadakan nasib (situasi) satu kabilah, sehingga mereka  ….
       a.    tak teristiadat mengubahnya                  c.    tidak teristiadat berusaha
       b.    mengubahnya sesuai kerinduan        d.    mengubahnya sendiri

18.    Tanggung jawab merupakan  ….
       a.    disegani dan dihormati bani adam lain
       b.    tidak berat sisi
       c.    gelojoh menggunakan akal bulus budinya

       d.    siap menerima pembenahan, sebagai akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau orang lain
19.    Ideal sikap bertanggung jawab yaitu  ….
       a.    membiasakan jika cak hendak ulangan                  c.    berlatih karena terpaksa
       b.    belajar jika cak semau PR hanya                   d.    belajar dengan penuh kesadaran

20.    Nonblok yakni ….
      a.    melakukan sesuai kehendak hati                   c.    mengedrop sesuatu pada tempatnya
      b.     setinggi rata sebabat rasa                                d.    berbuat sesuai perintah

21.    Usaha-usaha yang harus dilakukan cak bagi menjadi orang netral yakni ….
      a.    kita harus berani menegakkan keadilan    c.     mengerjakan adil sesuai kondisi
      b.    kita tidak harus mengerjakan adil                      d.    berani karena kuat

22.    Kejadian-kejadian berikut adalah keuntungan bersikap bebas, kecuali ….
       a.    lain cak semau yang dirugikan                           c.    per pihak merasa puas
       b.    ditakuti turunan tidak                                     d.    disukai Tuhan

23.    Orang yang bijaksana kebanyakan mempunyai perilaku yang  ….
        a.    teliti    b.     pemberani    c.    panjang hati    d.    tegar kaidah

24.    Memuluskan rasa kesal karena kecewa dan tersinggung disebut ….
         a.    penyekutuan allah    b.     fasik    c.    murtad    d.    marah

25.    Salah satu ciri perongos yakni  ….
         a.    tidak boleh memecahkan emosi          b.     ringan lidah
         b.    cak acap usul                                              d.    semua jawaban pelecok

26.    Beberapa cara menghindari sifat murka adalah kecuali  ….
         a.    bila menengah murka taajul berwudlu        c.    membaca ta’awud
         b.    cinta mengaji istighfar                        d.    latihan olah fisik

27.    Fasik menurut bahasa adalah ….
         a.    salah    b.     rusak    c.    beloh    d.    virulen

28.    Hipotetis perbuatan fasik adalah ….
         a.    sengaja menghapuskan salat                        c.    keluar terbit selam
         b.    makan terlalu kenyang                          d.    aktif ke madrasah

29.    Allah sangat membenci orang fasik sebab fasik itu seperti mana  ….
         a.    kufur    b.     kabil    c.    munafik    d.    musyrik

30.    Insan yang keluari  semenjak agama islam disebut ….
         a.    munafik    b.     kabil    c.    kafir    d.    musyrik

II.    Isilah titik di bawah ini dengan jawaban nan tepat !

 1. Istighfar berpangkal berpangkal kata gafara yang artinya ….
 2. Ketika melakukan kesalahan kepada orang lain kita harus buru-buru ….
 3. Kepentingan nan dimiliki Allah bersifat ….
 4. Halikuljabbar menciptakan menjadikan wujud setiap makhluk karena itu Yang mahakuasa punya sifat ….
 5. Orang ateis bila usahanya gagal, maka engkau akan mudah ….
 6. Qada dan qadar Allah yang tak boleh dielakan lagi, pasti terjadi, dan bani adam bukan n kepunyaan kesempatan mengelik dinamakan ….
 7. Sekecil apapun perbuatan kita karuan akan dimintai  ….
 8. Antagonis bermula adat adil adalah ….
 9. Takdirnya kamu marah kerumahtanggaan peristiwa duduk, maka dianjurkan untuk ….
 10. Kesalahan mendapatkan warta akan halnya selam merupakan penyebab orang menjadi ….

III.    Jawablah tanya di bawah ini dengan benar !

 1. Tuliskan wacana istghfar dengan bahasa arab kemudian terjemahkan ke internal bahasa Indonesia!
 2. Apa fungsi dari Allah bertabiat Al Hakim?
 3. Sebutkan 3 (tiga) arti iman kepada qada dan qadar!
 4. Apa yang dimaksud dengan bijaksana!
 5. Sebutkan 3 (tiga) komplet perbuatan fasik!

Gerendel JAWABAN

AQIDAH AKHLAQ VI

SEMESTER I

I. Pilihan ganda

1.    B
2.    A
3.    C
4.    D
5.    A
6.    B
7.    C
8.    C
9.    A
10.    B
11.    D
12.    A
13.    C
14.    C
15.    B
16.    B
17.    D
18.    C
19.    A
20.    D
21.    D
22.    B
23.    D
24.    C
25.    A
26.    B
27.    C
28.    D
29.    A
30.    B

II. Isilah

 1. mengampuni
 2. minta izin
 3. kekal
 4. Al Mushowwir(u)
 5. kotong agak
 6. Taqdir Mubram
 7. pertanggungjawabannya
 8. zalim
 9. bersimbah
 10. murtad/riddah

III. Jawablah

 1. •                                                           Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung
 2. Allah Maha Bijaksana
 3. a. Menjadikan manusia tidak mudah tersayat asa b. Bersemangat dalam berikhtiar                        c. Meningkatkan iman dan taqwa d. Mendinginkan perasaan atau memanggakan diri dalam menghadapi keberhasilan  e. Lever menjadi tentram
 4. Bijaksana adalah bertindak sesuai dengan camar duka dan pengetahuannya
 5. Sengaja enggak melaksanakan shalat, tidak menyantuni anak yatim, tidak mau menderma

Source: https://bacamedi.com/latihan-soal-tes-semester-1-mata-pelajaran-aqidah-akhlak-kelas-vi/