Soal Us 2018 Beserta Kunci Jawabannya Mata Pelajaran Pkn

Soal Testing Sekolah (US) Mata Tutorial Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Inferior 6 SD/MI dan Kancing Jawaban_Soal UAS sortiran ganda mapel PKn KTSP yang berjumlah 50 butir ini sanggup Sira manfaatkan andai materi berguru untuk menghadapi testing sekolah tahun les 2022/2017 alias 2022/2018 dan sanggup pula dimanfaatkan untuk materi tuntunan soal untuk pelajar yang sekolahnya sudah menunggangi kurikulum 2022. Tanya Ujian Sekolah mata cak bimbingan PKn ini sekali lagi dilengkapi dengan kunci jawabannya, namun sosi jawabannya saya postingkan di lain pelataran semoga soal PKn ini sanggup dipakai untuk latihan dan seterusnya sanggup melihat buku jawabannya di halaman blog ini yang lain. Ok, marilah bakal pertanyaan US PKn di bawah ini.

Berilah Cap Silang (X) pada Abjad A, B, C, dan/maupun D di depan Jawaban yang Paling Tepati!

1. Di sekolah terdapat bagasi materi mengenai wayang kelitik selerang. Wayang kulit ialah kebudayaan provinsi yang harus dilestarikan. Sebagai siswa yang baik terhadap materi tersebut mudah-mudahan ….
A. mau mempelajari
B. malas mempelajari
C. aib mempetajari
D. sekehendaknya mempelajari

2 Tiara sudah ditetapkan menjadi ketua kelas heksa-. Itulah hasil keputusan bersama murid kelas 6. Lega dikala penyortiran, Roto bukan menentukan Tiara. Bagaimana perilaku nan terlazim diambil Roto?
A. Memurukkan Tiara perumpamaan pengarah, lantaran Tiara bukan sortiran Roto.
B. Menaruh perhatian Tiara, alasannya adalah Tiara dianggapnya tidak akan sanggup menjadi pemimpin kelas bawah yang baik.

C. Menerima Tera sebagai  pejabat dengan abnormal hati dan munjung rasa tanggung jawab.
D. Terdesak mendapatkan Tiara daripada dibenci maka dari itu teman-kutub sekelas yang mendukung Tiara.

3. Made beragama Hindu di sekolah ia berteman dengan Fauzan yang beragama Islam. Saat berguru kerubungan di apartemen Made, Fauzan mendengar ajakan adzan ia menanyakan ijin pada Made bikin menjalankan ibadah sholat di masjid terdekat. Sikap Made sebaiknya….
A. Membenci Fauzan lantaran meninggalkan dikala bertindak
B. Melarang Fauzan lakukan menghindari lantaran belajarnya belum radu
C. Mempersilahkan Fauzan buat melakukan sholat di musala
D. Meminta Fauzan bakal tidak mengamalkan sholat dulu lantaran berguru belum selesai

4. Barata dan Annisa ialah abang beradik. Barata duduk dikelas V SD sedangkan Annisa duduk di kelas I SD. Detik kenaikan kelas Barata dibelikan sepeda gres untuk bersekolah. Ketika tiba sekolah perlakuan Barata terhadap Annisa, semoga ….
A. Ditinggal lantaran Barata remang terlambat hingga disekolah
B. Mengajak Annisa dan memboncengkannya
C. Barata meminta ibunya untuk mengantar Annisa jalan kaki
D. Barata meminta adiknya buat berangkat bertambah awal bersama temannya kronologi tungkai

5. Asep Wirya merupakan siswa gres buangan semenjak Bandung, Jawa Barat. la bersekolah di SD Kewedanan Mahuju di Kecamatan Buaran. Sikap baik yang sanggup ditunjukan pasangan-teman di SD Area Mahuju terhadap Asep Wirya ialah ….
A. berteman
B. menjauhi
C. membenci
D. mencemooh

6. Puteri ialah momongan sulung bersumber pasangan suami cem-ceman Pak Budiman dan Bu Widya, la mempunyai adik berumur panca hari. Ketika ibunya sedang memasak sebaiknya nan dilakukan Puteri ialah ….
A. bermain bersama teman-temannya
B. membantu ibu cak menjaga adiknya
C. asyik sendiri menonton televisi
D. mengerjakan PRnya

7. Wati duduk dikelas heksa-, sedangkan adiknya Bayu duduk dikelas empat. Bayu mengamini kiprah dari sekolah menciptakan kerajinan tangan anyaman. Bayu tidak mempunyai penggaris, anda meminjam puas Wati kakaknya, perilaku baik yang ditunjukan Wati ialah ….
A. meminta Bayu membeli ditoko
B. menyampaikan tak punya penggaris meminjamkan penggarisnya
D. menyuruh adiknya meminjam pada temannya

8. Di sekolah terwalak tiga tempat sampah yaitu gelanggang sampah organik, non organik, serta logam dan kaca. Yudi petatar inferior heksa- saat istirahat membeli jajan yang bungkusnya pecah materi plastik. Pasca- final makan bungkus makanannya sepatutnya dibuang di ….
A. sembarang tempat
B. tempat sampah organik
C. ajang sampah non organik
D. arena sampah beling dan logam

9. Setiap hari Senin sekolah mengadakan ritual penaikan Bendera Merah Tahir. Kelengkapan busana pelajar yang etis dalam mengikuti ritual merupakan ….
A. menggunakan baju zakiah pion sirah, bertopi, berdasi dan bersepatu transendental dengan kaos tungkai
B. berseragam tahir merah, tidak bertopi dan bersepatu menggunakan kaos kaki
C. berseragam tahir sirah, bertopi dan bersepatu enggak berkaos suku
D. berseragam putih merah, tidak menunggangi topi dan tidak bersepatu

10. Lakukan meningkatkan kesehatan pemukim, desa Sukamaju mengadakan kegiatan kerjabakti bersih-bersih desa. Pak Waluyo sebagai .pelecok satu warga desa Sukamaju maka keadaan nan harus dilakukannya adalah ….
A. tidak ikut kegiatan bersih-bersih dengan memberi uang
B. berpura-pundi-pundi terserah kiprah keluar ii kabupaten dengan pemahaman yang tinggi ikut kerja bakti D. enggak timbrung kerja bakti dengan alasan sakit

11. Di Desa Lampar majuh terjadi pencurian ternak eigendom penghuni. Untuk menjaga keamanan desa diadakan kegiatan ronda. Pada dikala kegiatan kunjung ada pencuri yang kepergok dan ditangkap warga. Ternyata penjahat itu adalah Panji riuk satu warga desa Lampar. Sikap nan benar yang dilakukan warga kepada Panji yaitu ….
A. mengecualikan lantaran riuk satu warga desanya
B. menghakimi secara adil dengan membawa ke balaidesa
C. mencacat gempita-ramai bersama pemukim
D. memukuli berkumpulan lantaran ia sudah lalu mudarat warga

12. Rambu-tonggak kemudian lintas di perkembangan raya merupakan ilham dan aturan tata tertib yang terserah bagi dipatuhi oleh ….
A. karyawan kantor kecamatan
B. pegawai kantor kabupaten
C. pemakai pit ontel
D. pengguna jalan raya

13. Kegiatan gotong-royong masih sangat sering dilakukan masyarakat di pedesaan. Riuk satu kegiatan masyarakat yang dilakukan secara angkat-royong adalah ….
A. menciptakan kolam pemancingan
B. menciptakan rumah pribadi
C. membangun jeti desa
D. membangun jalan publik

14. Harjo merupakan salah satu pecinta ceceh kicau.Peristiwa yang sanggup dilakukan buat menjaga kelestarian burung celoteh nan ada dialam adil merupakan ….
A. menampung dan membeli butuh kicau hasil tangkapan
B. menangkap zakar kicau yang ada dialam nonblok
C. menciptakan perangkap burung buat merajut burung
D. menciptakan penangkaran dan menernakkan burung kicau

15. Plong animo penghujan biasanya berkembang banyak sekali macam varietas nyamuk harimau. Salah satu prinsip mencegah penyakit nan penularannya melalui nyamuk malaria yaitu….
A. menguras dan menyucikan kolam mandi minimal dua kali seminggu
B. bersikap tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan
C. membiarkan sampah terburai disekitar rumah kita
D. merelakan rumah dan lingkungan sekitar kotor

16. Perilaku masyarakat yang benar momen animo penghujan berangkat yaitu ….
A. melaksanakan kegiatan bersih-bersih siring
B. mengikhlaskan kaleng wadah yang sanggup melampang air
C. membuang sampah ke batang air
D. menebang tanaman-pohon pada kawasan hulu

17. Keluarga Cangkang Rahmat akan melaksanakan wisata dikala liburan.Dalam menentukan tujuan wisata hendaknya diputuskan oleh ….
A. ayah
B. ibu
C. abang tertua
D. perundingan anak bini

18. Salah satu perilaku demokratis dalam roh bermasyarakat adalah ….
A. pemilihan ketua kelas bawah
B. mengutarakan musyawarah intern menuntaskan masalah
C. bersikap tertutup dengan lingkungan seputar
D. mencurahkan isi hati kepada setiap sosok

19. Siswa kelas enam yang berjumlah 24 orang sedang bermusy.warah bagi menentukan intensi wisata lokal n domestik kegiatan interval semester. Aan, Adi, Ali, Ani, Ati dan Azis sendirisendiri menentukan tujuan wisata yang berbeda, yaitu Aan ke Jatijajar, Adi ke Sempor, Ali ke Suwuk, Ani ke Petanahan, Ati ke BSC dan Azis ke Kerakal. Sendirisendiri n kepunyaan jumlah suporter yang sama. Bagi menghindari kebuntuan, mudahmudahan pengambilan keputusan dilaksanakan secara ….
A. voting
B. aklamasi
C. keputusan atasan
D. keputusan pemimpin

20. Sutarmo ialah rakyat yang mempunyai eigendom memintal. Pada pemilu yang kemudian ia start koteng ke TPS kerjakan ogok suaranya. Asas pemilu yang sesuai dengan pernyataan tersebut ialah ….
A. spontan
B. bebas
C. ki akal
D. valid dan bebas

21. Wulan adalah pelajar kelas bawah enam SD Daerah Wanagiri. la anak asuh yang mempunyai watak yang baik. Setibanya di flat mulai sejak sekolah tindakan Bulan ialah ….
A. tanpa basuh tangan terus bersantap
B. meletakan tasnya terus pergi bermain
C. tanpa basuh tangan bersantap sedarun menonton televisi
D. meletakan tas, melepas sepatu,basuh tangan terus makan siang

22. Enggak menggunakan topi pada dikala ritual penaikan pan-ji-panji Merah Putih di sekolah pada musim Senin ialah tindakan pelanggaran terhadap ….
A. disiplin di sekolah
B. aturan di apartemen
C. aturan di rumah ibadah
D. aturan di kantor

23. Wanto mempunyai impian laksana pemain bola kaki profesional.Bikin mewujudkan cita-citanya Wanto harus ….
A. berlatih setiap waktu
B. berguru teknik bermain bola melalui internet dan game
C. berlatih dan ikut sekolah sepak bola
D. malas ikut latihan sepak bola

24. Lembaga negara kita yang mempunyai wewenang untuk mencegah dan melawan korupsi merupakan ….
A. Perdata Agung
B. Komisi Yudisial
C. Badan Pemeriksa Moneter
D. Komisi Pembasmian Korupsi

25. Susuk yang merupakan perkongsian wedana/wali kota privat pelaksanaan rezim kabupaten/kota merupakan ….
A. DPR
B. DPRD II
C. DPRD I
D. Sekda

26. Berikut ini yang tidak termasuk anggota Muspida yaitu ….

A. Kapolsek
B. Kapolres
C. Komandan Kodim
D. Superior pengadilan negeri

27. DPRD bersama pejabat kawasan menyusun ordinansi distrik merupakan fungsi ….
A. legislasi
B. anggaran
C. pengawasan
D. yudikatif

28. Gawai Area yang kiprah dan kewajibannya mendukung Kepala provinsi dalam menyusun kebijaksanaan, mengoordinasikan dinas dan forum area dan forum teknis kewedanan dan bertanggung jawab kepada penasihat kawasan ialah ….
A. Asisten daerah
B. Bupati
C. Sekretaris negeri
D. Instrumen area

29. Rancangan Peradilan di tingkat kawasan ialah ….
A. Pengadilan Negeri
B. Perdata Tinggi
C. Kejaksaan Daerah
D. Kejaksaan Strata

30. Lembaga yang menyelenggarakan Pilkada tingkat kabupaten ialah ….
A. KPPI
B. DPRD
C. KPUD
D. KPU

31. Panitia Pemilihan Kecamatan berkedudukan di Kecamatan, mempunyai kiprah ….
A. menghitung obstulen dari seluruh TPS
B. membantu kiprah KPUD dalam melaksanakan Pilkada
C. melaksanakan registrasi pemilih
D. menciptakan isu program hasil enumerasi bunyi

32. Perhatikan daftar forum negara di bawah ini!

 • 1. MA
 • 2. MK
 • 3. KY
 • 4. KPK

Buram negara yang n kepunyaan kiprah menetapkan silang sengketa mengenai hasil Pemilu ditunjukkan oleh nomor ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

33. Presiden mempunyai hak memperlihatkan pemulihan etiket baik lega seseorang atau sekelompok cucu adam atas pertimbangan Majelis hukum Agung. Hak yang dimaksud yakni ….
A. rehabilitasi
B. pengampunan
C. ampunan
D. belas kasihan

34. Rang peradilan nan berwajib mengadili plong tingkat kasasi yakni ….
A. Pidana Konstitusi
B. Komisi YUdisial
C. Mahkamah Agung
D. Pengadilan Tingkatan

35. Perhatikan daftar kiprah forum negara berikut!

 • 1. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
 • 2. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
 • 3. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
 • 4. Memutuskan pembubaran partai politik

Tugas dari BPK ditunjukkan nomor ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

36. Cak bagi memungkinkan terjadinya proses perubahan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan ranah ialah tujuan berpokok ….
A. demonstrasi
B. aksi
C. angket
D. pemilu

37. Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap ….
A. 5 tahun sekali
B. 6 tahun sekali
C. 7 tahun sekali
D. 8 tahun sekali

38. Berikut ini yang tergolong tindakan menjaga keutuhan NKRI yaitu ….
A. memusuhi umat agama tak
B. melanggar regulasi yang cak semau
C. memuliakan sahabat yang berbeda suku
D. menciptakan kerusuhan pada hari besar agama tak

39. Tindakan yang sanggup membahayakan kesempurnaan negara Indonesia ialah ….
A. menghormati phrbedaan yang terserah
B. menjaga persamaan dan kebersamaan
C. mendirikan negara baru
D. menaati aturan yang berlaku

40. Cara menjaga keutuhan negara Indonesia ialah dengan menjaga persamaan yang terserah. Riuk satu persamaan yang dimiliki bangsa Indonesia dan diikrarkan internal Kualat Perjaka ialah ….
A. agama
B. Bahasa Indonesia
C. warna indra peraba
D. suku

41. Anida ialah anak asuh seorang pengusaha. Detik liburan sekolah beliau diajak berlibur ke luar distrik oleh ayahnya. la melihat barang-barang yang bagus, perilaku Anida sebaiknya ….
A. membeli seperlunya saja, lantaran Anida cinta produk n domestik negeri
B. membeli nan banyak untuk dipamerkan ke teman-temannya
C. membeli yang banyak lakukan dijual lagi di Indonesia
D. membeli meskipun mahal

42. Menurut tingkatannya, peraturan perundang-undangan termulia di Indonesia merupakan ….
A. Undang-Undang Dasar 1945
B. UU
C. Perpu
D. Keppres

43. Berikut ini nan merupakan keefektifan dari kanun perundang-undangan ialah ….
A. menguntungkan pemerintah dan menyusahkan rakyat
B. membatasi rakyat hendaknya tak menimpali pemerintah
C. mengatur perikehidlipan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
D. memberi kebebasan semua cucu adam bagi mengerjakan sekenanya

44. Banyak momongan remaja saat ini nan menggandakan kebudayaan sinting yang masuk ke Indonesia yang bukan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu seyogiannya kita ….
A. ikuti
B. tiru
C. hindari
D. teladani

45. ….

46. Ponten kebersamaan kerumahtanggaan proses perumusan Pancasila ditunjukkan melalui ….
A. para pengambil inisiatif nasion mempunyai gagasan yang berbeda
B. masing-masing berusaha kiranya usulan/gagasan mereka yang dikabulkan
C. para tokoh nasion membengkil dan selayaknya menyumbangkan buah perhatian mereka
D. mengikuti kehendak pemimpin bagi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

47. Kolaborasi dalam penanggulangan problem narkotika dan perunding gelap merupakan kolaborasi ASEAN intern bidang ….
A. sosial
B. ekonomi
C. politik
D. budaya

48. Sepuluh prinsip kancing yang dihasilkan dalam Konferensi Asia-Afrika dinamakan ….
A. Deklarasi Bangkok
B. Deklarasi Juanda
C. Dasasila Jakarta
D. Bandung Declaration

49. Politik luar negeri yang dianut di Indonesia ialah objektif aktif. Aktif artinya ….
A. turut aktif dalam menjajah negara yang lemah
B. turut aktif intern mewujudkan perdamaian mayapada
C. turut aktif privat organisasi PBB
D. masuk aktif internal mencampuri ideologi negara lain

50. Perhatikan daftar di radiks ini!

 • 1. Indonesia
 • 2. Ghana
 • 3. Sri Langka
 • 4. Yugoslavia
 • 5. Myanmar

Berbunga daftar di atas, yang merupakan negara pemrakarsa Usaha Non Blok ditunjukkan makanya nomor ….
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 3, 4, dan 5
D. 1, 2, dan 4

Demikian ihwal
Soal Ujian Sekolah Kelas 6 SD Mata Pelajaran PKn. Mengenai kunci perbangkangan semenjak pertanyaan PKn tersebut, silakan cek di
Kunci Jawaban Eksamen Sekolah SD Papan bawah 6
.
Semoga bermanfaat.

Source: https://idn.paperplane-tm.site/2017/04/50-soal-ujian-sekolah-pkn-kelas-6-sd.html