Analisis Butir Soal Mata Pelajaran Kewirausahaan

DATA UMUM

Kajian BUTIR Cak bertanya URAIAN NAMA SEKOLAH Mata Cak bimbingan Papan bawah /SEMESTER/TP NAMA TES MATERI Daya NOMOR SK/KD TANGGAL TES KKM Segel Penatar NIP

: : : : : : : : : :

SMK Negeri 1 Bojong KKTP Xl TP 1/1/2017-2018 UTS Produk Kreatif dan Kewirausahaan 28/08/2018 75 Ahmad Ridhwan H.F

PEDOMAN PENYEKORAN SKOR Skor maksimum

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 40

Nama Siswa ABDUL LATIP ADITIYA ROBIU A AGIL ABDUL RASYID AHMAD NURJAENI ALI NURDIN ALWI BILAL ROZAQ ANDRIAN ANDRIYANTO ARIS AKHMAD B. ASEP SUTISNA AYI SUTRIANA ERLANGGA DWI PUTRA FAHMI KURNIAWAN FARID HIDAYAT FERI INDRA JAYA HENDRA YULIANSYAH IDEN WAHAB INDRA AHMAD MAULANA IRSAD JABARI GAUTAMA LUKMAN NUL HAKIM M.ZILKI BADARSYAH N. MAHMUD JAENUDIN MOH. RAMDANI NANDI SASMITA RIAN ABDURAHMAN RISAL FAUZI RIZKI MUHAMAD FADIL SUBHAN ABDUL QUDUS UTEP BAYU AZIS YUSEF RIYADI SAPUTRA

JUMLAH PESERTA TES

1

2

3

4

1

1

1

1

1

2

3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0.5 0.5

0.5 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5

1 1 1 1 0.5 1 1 0 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 0 0.5 1

Nomor Soal 5 6 1

1

7

8

9

10

Jumlah Biji

1

1

1

1

10

100

8

9

10

Jumlah skor

Nilai Ujian

1 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0

0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0.5 0 0 0 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0 0 0.5 1 0.5

7.5 7.5 8 6 5.5 7.5 8.5 5.5 7.5 8 7 7.5 7 7.5 7.5 7.5 8.5 7.5 8 6.5 6 8 8 8 7.5 6.5 6 6 5.5 5.5 5.5

75.00 75.00 80.00 60.00 55.00 75.00 85.00 55.00 75.00 80.00 70.00 75.00 70.00 75.00 75.00 75.00 85.00 75.00 80.00 65.00 60.00 80.00 80.00 80.00 75.00 65.00 60.00 60.00 55.00 55.00 55.00

Nomor Soal 4 5 6 7 Skor Yang Dicapai Murid 0 1 1 0.5 0 0.5 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0.5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5

0.5 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

31 Manusia Bojong, 28 September 2022

Memafhumi, Superior Sekolah

Jajat Jatnika, ST.MM. NIP. 197112102008011004

Guru Mata Les

Ahmad Ridhwan H.F 0

Proporsi Nilai

DATA Buat ANALISIS Butir Pertanyaan

NOMOR SOAL Kredit MAKSIMUM JUMLAH PESERTA TES

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Murid KELOMPOK ATAS No

Nama Siswa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

0

0.5

1

0.5

1

0.5

1

1

1

1

0.5

1

0.5

0.5

1

3 ASEP SUTISNA

1

1

1

0

1

0

0.5

0

0.5

1

4 IRSAD

1

1

1

1

1

0.5

1

1

0.5

1

5 M.ZILKI BADARSYAH N.

1

1

1

1

1

0.5

1

0.5

0.5

0

6 MAHMUD JAENUDIN

1

1

1

1

1

1

0.5

1

1

0.5

7 AGIL ABDUL RASYID

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

6.5 0.929

7 1

7 1

1 ANDRIAN 2 IDEN WAHAB

8 9

Jumlah skor Mean

6 6.5 3 5 4.5 4 5.5 0.857 0.929 0.429 0.714 0.643 0.571 0.786

Siswa Kerubungan Radiks No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUBHAN ABDUL QUDUS

1

1

0

1

0.5

0

0.5

0.5

0.5

0.5

UTEP BAYU AZIS YUSEF RIYADI SAPUTRA RISAL FAUZI

0.5

0.5

0.5

1

0.5

0

0.5

0.5

0.5

1

0.5 1

0.5 0.5

1 1

1 1

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0 0.5

0.5 0

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0

0

6 LUKMAN NUL HAKIM

1

0

1

1

0.5

0.5

1

0.5

0.5

1

7 ANDRIYANTO

1

1

0

0

1

1

0.5

1

0.5

0

1 2 3 4 5

8

Segel Murid

RIZKI MUHAMAD FADIL

Jumlah sampel minimal untuk penent = Rangking Total nilai No 8 23 1 5 2 5.5 6 3 7.5 4 8 22 5 8 24 6

12

1

2

3

4

Nomor Soal 5 6 7

8

9

10

MAHMUD JAENUDIN

1

1

1

1

1

1

0.5

1

1

0.5

ALI NURDIN

1

0.5

0.5

0

1

0

1

1

0.5

0

ALWI Muazin ROZAQ

1

1

1

0.5

1

1

1

1

0.5

0

M.ZILKI BADARSYAH N.

1

1

1

1

1

0.5

1

0.5

0.5

0

0.5

1

1

1

1

0.5

0.5

1

0.5

0

MOH. RAMDANI ERLANGGA DWI PUTRA

1

1

1

0

1

0.5

1

1

0.5

0

FERI Hidung JAYA

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

0

7.5

15 18

Hangit AHMAD MAULANA

1

1

0

1

1

0.5

1

0.5

0.5

0

6

21

LUKMAN NUL Hakim

1

0

1

1

0.5

0.5

1

0.5

0.5

1

10

6

4

AHMAD NURJAENI

1

1

1

0.5

0

0.5

1

1

0.5

1

11

8.5

7

ANDRIAN

1

1

1

1

1

0

0.5

1

0.5

1

12

6.5

20

JABARI GAUTAMA

1

1

1

1

0.5

0.5

1

1

0

1

13

7.5

2

ADITIYA ROBIU A

1

1

1

1

1

0.5

1

1

0.5

0.5

14

5.5

8

ANDRIYANTO

1

1

0

0

1

1

0.5

1

0.5

0

15

7

13

FAHMI KURNIAWAN

1

0.5

1

0

1

0.5

1

1

0

0

7.5

16

HENDRA YULIANSYAH

1

1

1

1

1

0

0.5

1

1

0

8

19

IRSAD

1

1

1

1

1

0.5

1

1

0.5

1

1

0.5

0.5

1

7 8 9

16 17 18

7.5

Nama Siswa

9

7.5

7.5

1

ABDUL LATIP

1

0.5

1

0

1

0.5

19

7.5

9

ARIS AKHMAD B.

1

1

1

0

1

0

1

0.5

0.5

1

20

8

10

ASEP SUTISNA

1

1

1

0

1

0

0.5

0

0.5

1

21

7

11

AYI SUTRIANA

0

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

AGIL ABDUL RASYID

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

22 23

8

3

7.5

14

FARID HIDAYAT

24 25 26 27 28

8.5

17

IDEN WAHAB

7.5

25

6.5 6

26 27

6

28

29

5.5

30 31

1

1

0.5

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

1

0.5

1

1

1

1

0.5

1

0.5

0.5

1

NANDI SASMITA

1

1

0.5

1

0.5

0.5

1

0.5

0.5

1

RIAN ABDURAHMAN

1

1

1

1

0.5

0

0.5

0

0.5

1

RISAL FAUZI

1

0.5

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0

RIZKI MUHAMAD FADIL

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0

0

29

SUBHAN ABDUL QUDUS

1

1

0

1

0.5

0

0.5

0.5

0.5

0.5

5.5

30

UTEP BAYU AZIS

0.5

0.5

0.5

1

0.5

0

0.5

0.5

0.5

1

5.5

31

YUSEF RIYADI SAPUTRA

0.5

0.5

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0

0.5

JANGAN MELAKUKAN Perubahan DAN MEMASUKAN DATA APAPUN Sreg SETIAP SEL DI LEMBAR INI

DATA INI BERSUMBER DARI DATA2

Nomor Tanya

1

2

3

4

5

6

7

Banyaknya Cak bertanya

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6.5 7 7 6 6.5 3 5 0 0 0 0 0 3 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.93 1.00 1.00 0.86 0.93 0.43 0.71 0 0 0 0 0 0.429 0.571 0.93 1.00 1.00 0.86 0.93 0.00 0.14 1 1 1 1 1 1 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10

Tingkat Kesukaran (P)

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Kuantitas Skor Seluruh Petatar Kuantitas Kredit Kerubungan Atas Total Skor Keramaian Bawah Rata-rata Skor Seluruh Siswa Rata-rata Skor Keramaian Atas (X) Rata-rata Nilai Kelompok Bawah (Y) X-Y Skor Max Tiap Butiran Tanya Variansi (Si2) Variansi Total (St2)

0.93

Daya Beda (D) Keterandalan

r=

( k−1k )(1−

∑ si2 s2 t

)

1.00

1.00

0.86

0.93

0.00

0.14

#REF!

Lembar Proses

UBAHAN DAN MEMASUKAN DATA TIAP Interniran DI LEMBAR INI

UMBER DARI DATA2

Nomor Soal

8 #REF! 4.5 4 #REF! 0.64 0.571 0.07 1 #REF!

9

10

#REF! #REF! 4 5.5 2.5 3 #REF! #REF! 0.57 0.79 0.357 0.428571 0.21 0.36 1 1 #REF! #REF!

#REF! 10

#REF! #REF! 0.07

0.21

#REF! 0.36

#REF!

Benang Proses

Hasil Tes, 07/15/2019 ; 02:20:24

DATA Mahajana

HASIL Nilai Verifikasi NAMA SEKOLAH MATA Kursus Kelas/SEMESTER/Tahun NAMA Validasi MATERI Ki akal NOMOR SK/KD Rontok Verifikasi KKM Segel PENGAJAR

: : : : : : : : :

NIP

:

No

Runding

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 40

Nama Siswa

Jumlah

SMK Negeri 1 Bojong KKTP Xl TP 1/1/2017-2018 UTS Produk Kreatif dan Kewirausahaan 28/08/2018 75 Ahmad Ridhwan H.F

Angka

Keterangan Ketuntasan Berlatih

7.5 7.5 8 6 5.5 7.5 8.5 5.5 7.5 8 7 7.5 7 7.5 7.5 7.5 8.5 7.5 8 6.5 6 8 8 8 7.5 6.5 6 6 5.5 5.5 5.5

75 75 80 60 55 75 85 55 75 80 70 75 70 75 75 75 85 75 80 65 60 80 80 80 75 65 60 60 55 55 55

Tuntas Tuntas Tuntas Belum Tuntas Belum Tuntas Tuntas Tuntas Belum Tuntas Tuntas Tuntas Belum Tuntas Tuntas Belum Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Belum Tuntas Belum Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Belum Tuntas Belum Tuntas Belum Tuntas Belum Tuntas Belum Tuntas Belum Tuntas

Jumlah

:

2,185

Jumlah Murid Eksamen

:

31

Khalayak

Lazimnya

:

70

Jumlah Yang Tuntas

:

18

Cucu adam

Ponten Tertinggi

:

85

Jumlah Nan Belum Tuntas

:

13

Orang

Nilai Terendah

:

55

Di Atas Rata-rata

:

18

Orang

Simpangan Baku

:

10

Di Bawah Rata-rata

:

13

Orang

ABDUL LATIP ADITIYA ROBIU A AGIL ABDUL RASYID AHMAD NURJAENI ALI NURDIN ALWI BILAL ROZAQ ANDRIAN ANDRIYANTO ARIS AKHMAD B. ASEP SUTISNA AYI SUTRIANA ERLANGGA DWI PUTRA FAHMI KURNIAWAN FARID HIDAYAT FERI Indra JAYA HENDRA YULIANSYAH IDEN WAHAB INDRA AHMAD MAULANA IRSAD JABARI GAUTAMA LUKMAN NUL Hakim M.ZILKI BADARSYAH N. MAHMUD JAENUDIN MOH. RAMDANI NANDI SASMITA RIAN ABDURAHMAN RISAL FAUZI RIZKI MUHAMAD FADIL SUBHAN ABDUL QUDUS UTEP BAYU AZIS YUSEF RIYADI SAPUTRA

Atasan Sekolah

Jajat Jatnika, ST.MM. NIP NIP. 197112102008011004

angka

Bojong, 28 September 2022 Guru Mata Tuntunan

Ahmad Ridhwan H.F NIP

r

ABDUL LATIP ADITIYA ROBIU A AGIL ABDUL RASYID AHMAD NURJAENI ALI NURDIN ALWI Muazin ROZAQ ANDRIAN ANDRIYANTO ARIS AKHMAD B. ASEP SUTISNA AYI SUTRIANA ERLANGGA DWI PUTRA FAHMI KURNIAWAN FARID HIDAYAT FERI Cingur JAYA HENDRA YULIANSYAH IDEN WAHAB Hangit AHMAD MAULANA IRSAD JABARI GAUTAMA LUKMAN NUL Hakim M.ZILKI BADARSYAH Cakrawala. MAHMUD JAENUDIN MAHMUD JAENUDIN NANDI SASMITA RIAN ABDURAHMAN RISAL FAUZI RIZKI MUHAMAD FADIL SUBHAN ABDUL QUDUS UTEP BAYU AZIS YUSEF RIYADI SAPUTRA

75 75 80 60 55 75 85 55 75 80 70 75 70 75 75 75 85 75 80 65 60 80 80 80 75 65 60 60 55 55 55

9 9 3 23 27 9 1 27 9 3 19 9 19 9 9 9 1 9 3 21 23 3 3 3 9 21 23 23 27 27 27

ANDRIAN IDEN WAHAB ASEP SUTISNA IRSAD M.ZILKI BADARSYAH N. MAHMUD JAENUDIN AGIL ABDUL RASYID

IDEN WAHAB ASEP SUTISNA M.ZILKI BADARSYAH Horizon. MAHMUD JAENUDIN AGIL ABDUL RASYID

SUBHAN ABDUL QUDUS UTEP BAYU AZIS YUSEF RIYADI SAPUTRA RISAL FAUZI RIZKI MUHAMAD FADIL LUKMAN NUL HAKIM ANDRIYANTO

Hasil Amatan, 07/15/2019 ; 02:20:25

DATA Publik

HASIL Analisis BUTIR Soal URAIAN NAMA SEKOLAH MATA Kursus KELAS / SEMESTER / Masa Tera TES MATERI POKOK NOMOR SK/KD Rontok Validasi NAMA PENGAJAR NIP

Keterjaminan Validasi Nomor Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penunjuk

=

: : : : : : : : :

SMK Negeri 1 Bojong KKTP Xl TP 1/1/2017-2018 UTS Dagangan Kreatif dan Kewirausahaan 28/08/2018 Ahmad Ridhwan H.F

#REF! Tingkat Kesukaran Interpretasi

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Indeks 0.93 1.00 1.00 0.86 0.93 0.00 0.14 0.07 0.21 0.36

Memahami, Pemimpin Sekolah

Rahasia Tikai Tafsiran Rahasia Beda Cukup Baik Daya Cedera Sepan Baik Ki akal Beda Cukup Baik Buku Tikai Cukup Baik Buku Beda Cukup Baik Daya Beda Jelek Kunci Cedera Jelek Daya Selisih Jelek Daya Beda Kurang Baik Daya Beda Layak Baik

Status Soal Soal Diterima Baik Cak bertanya Dituruti Baik Tanya Diterima Baik Soal Diterima Baik Soal Masin lidah Baik Pertanyaan Dibuang Soal Dibuang Soal Dibuang Pertanyaan Diperbaiki Soal Dikabulkan tapi Diperbaiki

Bojong, 28 September 2022 Guru Mata Pelajaran

Jajat Jatnika, ST.MM. NIP NIP. 197112102008011004

Ahmad Ridhwan H.F NIP

Hasil Kajian, 07/15/2019 ; 02:20:25

Klasifikasi Tingkat kesukaran: 0 – 0.3 : Soal Sukar 0.3 – 0.7 : Soal Menengah 0.7 – 1 : Tanya Mudah

Klasifikasi Daya Tikai: -1 < 0.2 : Sentral Cedera Jelek 0.2 – 0.3 : Muslihat Tikai Minus Baik 0.3 – 0,4 : Daya Beda Layak Baik 0,4 – 1 : Daya Beda Baik

Interpretasi Koefisien Keterandalan: 0 – 0.7 : Belum mempunyai keterjaminan nan janjang 0.7 – 1 : N kepunyaan keterjaminan yang tinggi

Status Pertanyaan: -1 < 0.2 0.2 – 0.3 0.3 – 0.4 0.4 – 1

: : : :

Cak bertanya Dibuang Soal Diperbaiki Tanya Dipedulikan tapi Diperbaiki Soal Diterima Baik

Source: https://pdfcoffee.com/analisis-butir-soal-xl-tp-produk-kreatif-pdf-free.html