bercampur

Apa kosokbali atau lawan kata bersatu ? Halaman ini menampilkan antonim ataupun bandingan kata dari bercampur.

Antagonis kata bersatu yaitu 1) memadat; 1) padat; 1) membengang; 1) bercerai, bercerai; 1) 1) berhimpun; 2) berpisah;

Padanan kata dan Antonim Bersatu

[v] beraduk, berbancuh, berbaur, berganduh, bergaul, berkacau, berkalan, berkaran, berlakur, mengeras, bersatu, bersebati, sagu belanda, sambur limbur, teraduk, terkocok;

Sinonim dan Antagonis kata Bercerai

[v] 1) pisah, patah;

2) bubar, bubar, berganggang, berpisah, bererak, bubar;

Sinonim dan Antagonis kata Bererak

[v] 1) berakhir, bererak, bererak, berparak, bubar;

2) berjarak, berjauhan;

Muradif dan Antonim Beraduk

[v] 1) beraduk, berbaur, beraduk, berfusi, bergabung, bergaul, bergugus, berhimpun, berintegrasi, berkelompok, berkumpul, bermufakat, berpadu, berpumpun, berpusat, berbimbing, bersahabat, bersepakat, berkomplot, bersuatu, terbit, bersyarikat, bertaut, berlawan, mencair, menyambung, menyatu;

2) [a] sepakat;

Sinonim dan Kosokbali Bersebar

[v] berpencar, berserak, peroi;

Muradif dan Antonim Bertaut

[v] 1) bertangkup, mengatup, mengerudungi, terkancing, terkatup;

2) bercantum, berhubungan, berjumpa, berkaitan, berkoalisi, berpadu, berpaut, bersambung, bersangkutan, bersatu, bersebati, bersua, bertalian, beradu, belit-menangkap, mencantel, mencantol, menyangkut;

3) bergandengan, berjabatan, berpegang (tangan);

4) berpotongan, bersilangan, silang selisih;

5) [ki] tertuju, terpaku, terarah;

6) berpusat, bertumpu;

Padanan kata dan Kosokbali Berparak

[v] 1) bercempera, bubar-berai, berhamburan, berpencaran, berbulu, bertemperasan, bertempiar, buyar, gagal, jatuh, kandas, mudarat, pudar;

2) berjarak, berjarak, berparak, berakhir, habis, puntung, pecah, rusak, radu, tamat, usai;

Sinonim dan Antonim Hancur

1) [a] larutan, larut, luluh, luluh, lumer, padu;

2) [v] membeku, bersatu, menunggal, menyatu;

3) [a] [bopeng] binasa, bertabur;

Sinonim dan Antonim Melebur

[v] 1) melumer, melumer, melebur;

2) bercampur, berfusi, bergabung, berhimpun, mengeras, bersatu, membaur, berintegrasi;Cite :

Sinonim bersatu,
https://www.sinonim.com/bersatu, terlepas akses : 05 November, 2022.

Link :

<a href=”https://www.sinonim.com/bersatu”> bersatu</a>