Bahasa Krama Indramayu Sehari Hari

Kamus Bahasa Krama Indramayu-Jawa

Kamus Bebasan Krama Indramayu-Jawa.

Mohon maaf bila terserah salah introduksi introduksi,Tangled =takon

Dikengken
=dikongkon

Magri
=dalan

Piyambeke

=

dewekan

Kados pundi =
 kepriben

Pinagggih

=

ketemu

Sampun
=wis/aja

Malih

=

maning

 Keleresan

=

kebeneran

Estri

=

wadon

Angsal

=

olih

Damel

=

gawe

Mlampah =
 mlaku

Rencang
=batur

Lingsem
= isin

Ceriyosaken
 =critakaken

Wonten
=ana

Lagkung =
kliwat

Sareng =
 menyinkronkan

Saleresipun
=sebenere

Prahara

=
musibah

Badak

=

rino

Rungkud

=

tebal

Simbar =
anggrek godong

Krihin
=
bengen

Sae-sae =bagus-bagus

Remeni =senengi

Dagah =duwe

Enggal =anyar

Setunggal =siji

Enjingipun =esuk

Timbali =udang

Wau =mau

Dados =dadi

Kendel =meneng

Kesah =lunga

Sewangsulipun =selungae

Sedaya =kabeh

Rasukan =pakean

Namung =mung/tapi

Sanesipun =sejene

Pawongan =penbantu

Maksih =masih

Jawahipunudane

Sumerep =weruh

Sanjangipun =ngomonge

Dalu =bengi

Lajeng =terus

Kekesahan =lelunga

Talesaken =entokaken

Ngaros =ngrasa

Enjing =esuk

Endah =indah

Peksi =manuk

Sesautan =saut-sautan

Tiyang =uwong

Pinten =blonda

Angsal = ulih

Source: http://haryantonurbani.blogspot.com/2014/02/kamus-bahasa-krama-indramayu-jawa.html