Rumah Warisan Properti Siapa? Pertikaian dan Perampungan

Secara kebanyakan, Apartemen Pusaka (Aset Tetap) yaitu rumah tinggalan apabila berlakunya kematian kepada pemilik flat. Kita sedia maklum ramai yang masih keliru dan akhirnya bertengkar dan berperang akibat ki kesulitan ini. Antara salah tafsir yang berlaku, Milik siapakah rumah pusaka ini? Apakah penyelesaian kalau kematian mutakadim bertindak? Dan, Apakah persediaan yang perlu dibuat sebelum ianya berlaku?

Rumah Pusaka Milik Siapa

Sebelum itu, ketahui 2 kategori rumah pusaka :

 1. Rumah nan didaftar atas 1 Tera (Junjungan atau Isteri) dan anda meninggal dunia. Maka, 100% rumahnya adalah Flat Warisan.
 2. Rumah yang didaftar atas 2 Etiket (Laki dan Isteri) dan pelecok seorang meninggal bumi. Maka, 50% rumahnya adalah Rumah Pusaka. Ia bukanlah Harta Sepencarian kecuali sudah diisytiharkan di majelis hukum yang dibuat semasa hidup.

Pembahagian secara Faraid

Di dalam Islam, Faraid adalah kaedah paling asas kalau si mati meninggalkan harta tanpa sebarang dokumentasi. Tiada siapa yang boleh menjajari kaedah dan undang-undang ini. Pembahagian Rumah Tinggalan ini tertakhluk kepada mandu tersebut.

Sekiranya,

 1. Suami Meninggal
  • Ibu Suami punya 1/6 berpokok Flat Pusaka
  • Bapa Junjungan punya 1/6 dari Flat Pusaka
  • Isteri memiliki 1/8 berusul Rumah Warisan
  • Bakinya akan dimiliki oleh Anak asuh-Anak internal proporsi 2:1 (2 Anak untuk anak lanang, 1 untuk anak perempuan)
 2. Isteri Meninggal
  • Ibu Suami mempunyai 1/6 dari Rumah Pusaka
  • Bapa Junjungan punya 1/6 dari Rumah Peninggalan
  • Suami memiliki 1/4 dari Kondominium Pusaka
  • Bakinya akan dimiliki oleh Anak-Momongan dalam nisbah 2:1 (2 Anak asuh untuk anak lanang, 1 bagi anak upik)

Kebiasaannya pembahagian ini mengikut harga rumah warisan tersebut. Jarang cak semau kes apartemen peninggalan dikerat-kerat dan dibahagikan kepada waris.

Siapakah Nan Layak Buat Melangsingkan Pembahagian Faraid?

Kemungkinan, bikin bertindak salah faham antara waris jika dibuat tanpa perintah perdata. Makara, anda boleh menggunakan khidmat kami dibawah Pengurusan Harta Pusaka kerjakan memudahkan urusan ini.

Apakah Alternatif Selain Dari Pembahagian Secara Faraid?

 • Jika empunya rumah mutakadim meninggal marcapada, anda bisa memilih buat berbincang dengan setiap waris bagi mendapatkan
  Persetujuan dan Muafakat Bersama
  sebelum melakukan pembahagian secara faraid.
 • Jika pemilik kondominium masih kehidupan, perlulah mengerjakan persediaan rapi cak bagi menghadapi penyakit ini seperti menyediakan
  Polisi Hibah Takaful
  maupun
  Deklarasi Hibah
  atau
  Siaran Wasiat.

1. Persetujuan dan Muafakat Bersama

Ini adalah langkah paling baik menguruskan kebobrokan rumah pusaka. Persetujuan ini haruslah diwakili oleh semua waris yang berwenang. Persetujuan ini pun wajib dibuat dengan belas ehsan kepada akseptor rumah. Dan merupakan lebih baik takdirnya ianya dihitam putihkan.

Tetapi, jika waris tak kiralah semua atau keseleo seorang lain setuju, langkah ini tidak dapat dikuatkuasakan. Maka, pilihannya terpaksa merujuk kencong kepada pembahagian secara faraid.

2. Polisi Takaful Hibah (Hibah Bersyarat)

Jika imbangan si mati hendak memiliki rumah pusaka sepenuhnya, apakah caranya?

Padanan sang mati perlulah menyemak harga apartemen warisan lega hari tersebut. Kemudian, buat bayaran tunai kepada waris mengikut kaedah pembahagian faraid seperti diatas. Kalau tiada tunai, maka bolehlah dijual dahulu rumah tersebut dan hasil jualan tadi akan dibahagikan kepada waris. Solusi ini kelihatannya menyebabkan inversi sang sunyi dan anak-anak terpaksa berpindah ke apartemen tak.

Perampungan terbaik adalah, semasa hayat si mati, sira perlulah menyediakan Polisi Takaful Hibah mengikut harga rumah. Bintang sartan, setelah berlakunya kematian, rival mempunyai tunai dan boleh mengagihkannya kepada waris mengikut pembahagian faraid secara tepat dan cepat minus menjual dahulu rumah pusaka.

Rujukan : Pelan Takaful Hibah

3. Deklarasi Hibah

Amanat Hibah ialah satu arahan pemberian yang dibuat semasa ia masih hidup dan pemberian itu bertindak semasa sira masih jiwa.

Contohnya, inversi dan anak-anak anda kini suntuk dirumah yang sama. Kamu semestinya merasakan pasangan anda paling berhak bagi mendiami rumah tersebut selepas anda telah tiada. Maka, dia perlu membuat satu Deklarasi Hibah. Ini bermanfaat, semasa dia masih kehidupan pun, kondominium tersebut akan dihadiahkan ataupun dihibahkan dan ia kemudiannya menjadi milik padanan anda. Dan sekiranya anda telah meninggal dunia, rumah menjadi milik kekal pasangan.

Kami meluangkan hormat dokumentasi ini hanya dengan kos RM1,000. Dengan adanya dokumentasi ini, tidak akan ada pergesekan akan halnya kepunyaan siapa apartemen tersebut selepas anda tiada.

4. Deklarasi Wasiat

Deklarasi Wasiat adalah satu bimbingan rahmat yang dibuat semasa anda masih arwah dan rahmat itu berlaku sesudah anda meninggal dunia.

Perlu sekali lagi diingatkan bahawa, 2 syarat cak bagi wasiat ini berkuatkuasa. Purwa, rumah tersebut enggak melebihi 1/3 daripada besaran harta yang ditinggalkan. Kedua, sebarang rumah yang diwasiat semata-mata boleh diberikan kepada ahli tak waris. Contoh ahli bukan waris yaitu anak asuh angkat, anak bukan sah taraf, anak susuan, sahabat misal, anak adam-sosok yang menjaga kebajikan anda dan tidak-bukan.

Ini berguna, semasa anda masih hidup lagi, anda menciptakan menjadikan satu pengarsipan menjadwalkan bahawa, kondominium ini (harta yang diwasiat) akan dimiliki maka itu seseorang (penyambut wasiat) jika anda sudah meninggal bumi. Maka, semasa anda masih hidup, ianya nasib baik ia. Selepas beliau mutakadim tiada, kondominium tersebut menjadi milik penuh penerima wasiat.

Kami meluangkan khidmat dokumentasi ini hanya dengan kos RM500. Dengan adanya dokumentasi ini, enggak akan suka-suka pertengkaran tentang milik siapa rumah tersebut selepas sira tiada.

Kesimpulannya, untuk mengelakkan pertelingkahan dan salah faham berkenaan rumah tinggalan ini, marilah kita mulakan langkah proaktif dengan takhlik persediaan lebih sediakala. Ia bukan sahaja cak bagi masa hadapan kita, lebih lagi ianya lebih menyinarkan masa pangkuan keluarga nan kita bosor makan. Bukankah ia juga pahala?

Rujukan : Deklarasi Wasiat, Hibah & Pengurusan Harta Pusaka

Mencari Pelan Takaful?

Kami Bantu Anda Cak bagi Rangka Pelan Takaful Kamu