Cerita Danau Toba Bahasa Jawa

Cerita danau toba: Crita Tlaga Toba

Neng siji desa neng wilayah Sumatera, urip sawong petani. Dheweke sawong petani sing sregep tandhang gawe mbasi palemahan pertaniannya ora amba. Dheweke dapat nyukupi kebutuhane saka pakoleh kerjane sing ora kenal lelah. Sabenere umure wis cukup kanggo rabi, ning dheweke tunak mileh urip dhewen. Neng mubarang esuk dina sing kilap, pekebun kuwi memancing iwak neng mungkin. “muga-muga dina iki aku mbisa iwak sing gedhe,” gumam petani kesebut jero ati. Beberapa wektu sakwise kailnya dilemparkan, kailnya kedelok bergoyang-gegar. Dheweke cepet nggeret kailnya. Petani kuwi bersorak kegirangan sakwise mbisa seekor iwak cukup gedhe.

Dheweke takjub ndeleng werna sugi ikan sing becik. Tembakau iwak kuwi arupa kuning kencana kabang-abangan. Kapindho matane bulat lan menonjol menyorotkan kilatan sing menakjubkan. “tunggu, aku aja dipangan! Aku arep gelem ngancani kowe nek kok ora dadi bersantap aku.” Petani kesebut kaget krungu suwara saka iwak kuwi. Amarga kekagetane, iwak sing ditangkepe tiba menyang lemah. Banjur ora pira suwe, iwak kuwi ngowah wujud dadi sawong prawan sing ayu jelita. “Bermimpikah aku?,” gumam petani.

“aja wedi pak, aku uga manusia subur kowe. Aku ngutang banget budi nangmu amarga wis nylametake aku saka tumakne Dewata,” cambuk prawan kuwi. “jenengku Puteri, aku ora kabotan kanggo dadi bojomu ,” tembung prawan kuwi seolah mendesak. Petani kuwia mengangguk. Mula dadia dekne kabeh dadi bojo bojo. Ning, ana siji sebut sing wis disepakati, yaiku dekne kabeh ora makanya nyeritoke menawa asal-usul Puteri saka seekor iwak. Nek tutur kuwi dilanggar mula arep kedadean petaka dahsyat.

Sakwise nganti neng desane, gemparlah para warga desa ndeleng prawan ayu jelita bareng petambak kesebut. “dheweke bokmenawa bidadari sing mudhun saka langit,” gumam dekne kabeh. Orang tani rumangsa bahagia banget lan tenteram. Dadi bojo sing becik, dheweke terus tandhang gawe kanggo nggoleki nafkah karo godok sawah lan tegale karo tlaten lan ulet. Amarga ketlatenan lan keuletannya, pekebun kuwi urip tanpa kekurangan jero uripe. Akeh wong iri, lan dekne kabeh nyebarke kiran ala sing boleh nibakne kekedadeyanan upadi petani. “aku ngerti Pembajak kuwi wajib ngingu manusia lembut! ” pecut seseorang marang kancane. Hal kuwi nganti menyang alat pendengar Petani lan Puteri. Taci dekne kabeh ora rumangsa tersinggung, terlebih tambah sregep tandhang gawe.

Sataun banjur, kebahagiaan Petan lan bojo nambah, amarga bojo Orang tani bayen sawong kanak-kanak anyir lanang. Dheweke diwenehi jeneng Putera. Kebahagiaan dekne kabeh ora nggawe dekne kabeh lali tubuh. Putera tuwuh dadi sawong anak sing waras lan kuwat. Dheweke dadi anak legi mbuk radha mbeling. Dheweke nduweni siji kebiyasan sing nggawe heran kapindho wong tuwane, yaiku sanuli rumangsa ngelih. Panganan sing sakudune dipangan nelu bisa dipangane dhewe.

Suwe kesuwen, Putera sanuli nggawe jengkel bapake. Nek dikongkon ngewangi pagawean wong tuwa, dheweke sanuli menolak. Bojo Pembajak sanuli ngelingna Petani ben nyabar dhuwur polah anak dekne kabeh. “ya, aku arep nyabar, walau kepriyea dheweke kuwi anak awake dhewe!” Cambuk Petani marang bojone. “Syukurlah, kanda mikiran mangkono. Kanda nyat sawong bojo lan bapak sing becik,” puji Puteri marang bojone.

Nyat pecut wong, kesabaran kuwi ana watese. Hal iki dialami saka Petambak kuwi. Nang mubarang dina, Putera mbisa tugas ngiringaken panganan lan wedang menyang sawah neng endi bapake sekali lagi tandhang gawe. Ning Putera ora ngebaki tugase. Pembajak nunggu ketekan anake, karo nguwawa ngelak lan ngelih. Dheweke teras mulih menyang omah. Neng deloke Putera sekali lagi dolanan bola. Petani dadi nesu karo menjewer kuping anake. “anak ora tau diuntung ! Ora ngerti awak ! Bawah anak asuh lauk !,” umpat si Petani tanpa eling wis mengucapkan lecut pantangan kuwi.

Sakwise petani menitahkan tembung-turene, saknalika kuwi uga anak lan bojone ilang lenyap. Tanpa bekas lan jejak. Saka bekas injakan sikile, dumadakan menyemburlah banyu sing deras banget lan tambah rimbun. Desa Petani lan desa sekitarnya terendam kabeh. Banyu meluap dhuwur banget lan amba dadine mbentuk siji haud. Lan akhire mbentuk siji tlaga. Tlaga kuwi akhire dikenal karo jeneng tlaga Toba. Lagekne pulau cilik neng tengahe dikenal karo jeneng Pulau Samosir.

Pelajari kian lanjut

  1. Materi tentang Ringkasan asal usul danau toba  brainly.co.id/tugas/3435243
  2. Materi tentang Asal usul danau toba  brainly.co.id/tugas/828637
  3. Materi tentang Apa penali berasal cerita tasik toba????  brainly.co.id/tugas/5458118

========================

Detil Jawaban

Kode          : 10.3.1

Kelas bawah          : 10 SMA

Mapel         : Rekaman

Ki             : Konsep Rekaman

Source: https://brainly.co.id/tugas/19967455