Contoh Soal Ilmu hitung
– Materi kali akan ceratai tentang contoh soal ilmu hitung untuk kelas 3 SD Semester 1 Dan 2. doang dipertemuan sebelumnya kami sudah lalu meributkan mengenaitransendental soal ilmu hitung kelas 4 sd.
Baiklah langsung aja mari kita simak contoh soalnya.


Signifikasi

Contoh Soal Kelas 3 SD
Arketipe Cak bertanya Kelas 3 SD

Contoh tanya matematika
ialah adalah satu kumpulan  mengenai tanya – soal pelajaran yang berguna untuk melatih anak – anak asuh sesuai dengan usia mereka.


Transendental Soal Matematika Inferior 3 SD Semester 1

Dibawah ini terdapat beberapa contoh tanya papan bawah 3 akan halnya pelajaran matematika lakukan membantu anak-anak intern belajar matematika :

1.
Angga Murjana baru aja membeli 5 buku catat. Dari tiap bukunya seharganya Rp. 3.000,00. Maka berapakah Angga harus membayarnya ….
a. 1 lembar sepuluh ribuan
b. 7 lembar dua ribuan
c. 13 lembar seribuan
d. 3 lembar lima ribuan

2.
Selongsong Hasan cak memindahtangankan Sapinya kepada Pak Raden. Kemudian Pak Hasan membayarnya dengan 12 sutra lima desimal ribuan. Jadi berjasa harga kambing Bungkusan Hasan yakni….
a. Enam dupa mili rupiah
b. Satu juta rial
c. Lima ratus ribu peso
d. Dua belas juta rupiah

3.
Uang nan terwalak pada saku Rizal yaitu sebesar Rp. 10.000,00. kemudian Rizal memberli 1 bungkus roti dengan harga Rp. 2.500,00 . Maka berapakah sisa uang saku Rizal tersebut …
a. Rp 8.000,00
b. Rp. 8.500,00
c. Rp. 7.500,00
d. Rp. 6.500,00

4.
Ami Jamiat membeli pensil seharga Rp. 3.800,00. Kemudian Ami mengasihkan komisi kepada obat sejumlah 1 kenur persen panca ribuan. Maka berapakah cerih kembalian nan akan diterima maka itu Ami Jamiat ….
a. Rp. 1.800,00
b. Rp. 1.200,00
c. Rp. 1.300,00
d. Rp. 2.800,00

5.
Yuli n kepunyaan uang sebanyak Rp. 40.700,00 Sedangkan Mampu pula memiliki uang sebanyak Rp. 31.500,00.Maka kuantitas uang mereka berdua ialah….
a. Rp. 72.500,00
b. Rp. 71.200,00
c. Rp. 72.500,00
d. Rp. 72.100,00

6.
Joko bau kencur saja membeli buah apel Rp, 30.500,00 kemudian buah jeruk Rp. 25.500,00 . Maka jumlah tip yang dibayarkan Joko adalah ….
a. Rp. 55.000,00
b. Rp. 54.000,00
c. Rp. 56.000,00
d. Rp. 55.500,00

7. 124, 127, 118, 135, 142, 119
Dari qada dan qadar nan terdapat diatas jadi suratan terbesar ialah ….
a. 135
b. 119
c. 127
d. 142

8. Pada garis takdir, takdir 175 terwalak di sebelah ….
a. Kanan 300
b. Kidal nol
c. Kidal 200
d. Kiri 150

9.
Pada bilangan berikut ini yang terdapat di sisi kanan 235 ialah….
a. 219
b. 243
c. 225
d. 234

10.
Pada bilangan di bawah ini yang tidak berada di arah kiri 178 yaitu….
a. 170
b. 100
c. 210
d. 155

11.

Bilangan berurutan
Predestinasi kronologis

Nan terletak lega hurup E yakni ganjaran ….
a. 132
b. 232
c. 231
d. 233

12. Bilangan 2.359 dibaca ….
a. Dua ribu tiga puluh lima sembilan
b. Dua ratus tiga ribu lima desimal sembilan
c. Dua ribu tiga dupa lima desimal sembilan
d. Dua ribu tiga ratus lima dupa sembilan

13. Lembaga panjang berpokok bilangan 3.756 adalah ….
a. 3 + 7 + 5 + 6
b. 3000 + 500 + 70 + 6
c. 3 + 700 + 6 + 6
d. 3000 + 700 + 50 + 6

14.
Biji kredit selisih berpunca 8 dan 9 pada takdir 7.890 ialah….
a. 10
b. 710
c. 100
d. 770

15.
Bersumber hasil penjumlahan sreg kredit angka 4 dan 7 dari bilangan 7.045 ialah….
a. 4.700
b. 4.070
c. 7.040
d. 7.400

16.
Sudut yang dibentuk maka itu pencucuk jam pada pukul 01.00 yaitu….
a. Sudut siku-kelokan
b. Sudut lancip
c. Kacamata tumpul
d. Ki perspektif sembarang

17.
Meteran ialah alat untuk mengukur ….
a. Berat
b. Jenjang
c. Waktu
d. Volume

18.
Perangkat untuk benda yang cukup panjang seperti mana panjang halaman rumah, tataran sawah, janjang kelas dan tingkatan flat ialah ….
a. Meteran pita
b. Meteran rol
c. Meteran saku
d. Penggaris

19.
Dibawah ini yang tidak termasuk alat pengukur susah ialah….
a. Timbangan beras
b. Timbangan badan
c. Perimbangan
d. Mistar

20.
Perangkat bikin waktu contohnya ialah….
a. Penggaris
b. Mistar
c. Timbangan
d. Jam


Contoh Soal Matematika Kelas 3 SD Semester 2

1.
Lega ingat membosankan nan tidak mempunyai sudut ialah pulang ingatan ….
a. Trapesium
b. Lingkaran
c. Persegi
d. Segitiga sama

2.
Lega segitiga yang bukan memiliki sebelah yang sepadan panjang dan kacamata yang besarnya berbeda ialah….
a. Segitiga sama seimbang tungkai
b. Segitiga sama jihat
c. Segitiga sama kaki kelukan-siku
d. Segitiga serampangan

3. Sudut yang besarnya 90° disebut sudut ….
a. Siku-siku
b. Lancip
c. Tumpul
d. Garis diagonal

4.
Bangun datar yang mempunyai sudut lancip ialah….
a. Segitiga
b. Persegi
c. Persegi panjang
c. Lingkaran

5.
Benda yang mempunyai kacamata siku ialah ….
a. Gelas
b. Bola
c. Pot
d. Meja

6.
Bangun segiempat mempunyai jihat yang sekelas sebanyak ….
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

7.
Bangun layang memiliki ….. pasang sisi nan sejajar janjang.
a. 2
b. 3
c. 4
d. 4

8.
Ki perspektif tumpul ialah tesmak nan osean sudutnya lebih dari ….
a. 80
b. 90
c. 100
d. 60

9.
Tesmak jumud nan terrdapat puas ingat layang-layang berjumlah ….
a. 1
b. 2
c. 3
b. 4

10.
Segitiga yang mempunyai 3 sudut sama besarnya ialah ….
a. Sama tungkai
b. Belengkokan-siku
c. Lancip
d. Setinggi arah

11.
Pada bangun segitiga punya sudut sebanyak ….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

12.
Ingat deret genjang mempunyai sudut …. dan …..
a. Tumpul dan siku-siku
b. Tumpul dan lancip
c. Lancip dan belengkokan-siku
d. Tumpul dan dok

13.
Ingat yang mempunyai 4 sudut lekukan dan 2 pasang sebelah yang setimbang ialah….
a. Trapesium
b. Layang-layang
c. Jajar genjang
d. Persegi tinggi

14.
Prinsip lakukan mencari berkeliling persegi merupakan….
a. 4 x luas
b. 4 x lebar
c. 4 x sisi
d. Sisi x jihat

15.
Sebuah persegi mempunyai sebelah sepanjang 10 cm. Maka kelilingnya adalah….
a. 100 cm
b. 40 cm
c. 60 cm
d. 20 cm

16.
Kaidah hendaknya dapat mencari luas persegi panjang ialah ….
a. Sisi x sisi
b. Tataran x sisi
c. 4 x panjang
d. Panjang x lebar

17.
Luas arah plong persegi nan panjang 12 cm ialah….
a. 100
b. 24
c. 48
d. 144

18.
Ingat yang mempunyai 4 sebelah, 2 pasang sisi sama panjang, dan n kepunyaan 4 sudut nan sebanding besar ialah….
a. Persegi
b. Trapesium
c. Lajur genjang
d. Persegi tangga

19.
Ibu membeli petro goreng 1 liter, kemudian dipakai untuk menggoreng 3/5 liter.Maka sempelah minyak goreng ibu ialah  …. liter
a. 1/5
b. 2/5
c. 3/5
d. 4/5

20.
Ibu membeli sebuah melon. Ibu membaginya menjadi beberapa bagian ekuivalen besar untuk ayah, kakak, aku, adik, dan ibu sendiri. Fragmen yang aku terima yakni….
a. 1/3
b. 1/4
c. 1/5
d. 1/6


Sendi Jawabannya 1

1. D    11. B
2. A    12. C
3. C    13. D
4. B    14. B
5. B    15. C
6. C    16. B
7. D    17. A
8. C    18. B
9. B    19. D
10. C    20. D


Gerendel Jawabannya 2

1. B    11. C
2. D    12. B
3. A    13. D
4. A    14. C
5. D    15. D
6. B    16. B
7. A    17. C
8. B    18. C
9. B    19. C
10. C    20. B

Ambillah itulah pembahasan kali ini mengenai eksemplar soal matematika kelas bawah 3 SD semester 2 beserta jawabannya, Semoga Bermanfaat.

Kata sandang ContohSoal.co.id Lainnya:

  • Gerak Vertikal ke Atas dan ke Bawah
  • Gerak Jatuh Adil
  • Rumus Kelajuan Dan Kecepatan