Contoh Soal Pelajaran Kelas 3 Sd Semester 2

Contoh Soal Matematika
– Materi kali akan membahas mengenai cermin soal matematika untuk kelas 3 SD Semester 1 Dan 2. namun dipertemuan sebelumnya kami telah membahas mengenaikamil soal matematika kelas 4 sd.
Baiklah langsung aja mari kita simak model soalnya.


Pengertian

Contoh Soal Kelas 3 SD
Contoh Pertanyaan Kelas 3 SD

Contoh soal matematika
ialah merupakan suatu koleksi  mengenai cak bertanya – cak bertanya pelajaran yang penting lakukan melatih anak – anak sesuai dengan usia mereka.


Sempurna Soal Matematika Papan bawah 3 SD Semester 1

Dibawah ini terdapat beberapa komplet pertanyaan kelas 3 mengenai latihan ilmu hitung untuk membantu anak-anak dalam berlatih matematika :

1.
Angga Murjana baru aja membeli 5 buku tulis. Dari tiap bukunya seharganya Rp. 3.000,00. Maka berapakah Angga harus membayarnya ….
a. 1 makao deka- ribuan
b. 7 benang dua ribuan
c. 13 lembar seribuan
d. 3 lembar panca beribu-ribu

2.
Pak Hasan menjual Sapinya kepada Pak Raden. Kemudian Pak Hasan membayarnya dengan 12 lembar lima puluh beribu-ribu. Bintang sartan berarti harga kambing Pak Hasan adalah….
a. Enam ratus ribu euro
b. Satu juta rupiah
c. Lima ratus ribu rupiah
d. Dua belas miliun dolar

3.
Uang lelah nan terdapat pada dompet Rizal yakni sebesar Rp. 10.000,00. kemudian Rizal memberli 1 bungkus roti dengan harga Rp. 2.500,00 . Maka berapakah sisa uang kocek Rizal tersebut …
a. Rp 8.000,00
b. Rp. 8.500,00
c. Rp. 7.500,00
d. Rp. 6.500,00

4.
Ami Jamiat membeli pensil seharga Rp. 3.800,00. Kemudian Ami memberikan uang kepada pembeli sejumlah 1 lembar komisi panca ribuan. Maka berapakah residu kembalian yang akan diterima maka itu Ami Jamiat ….
a. Rp. 1.800,00
b. Rp. 1.200,00
c. Rp. 1.300,00
d. Rp. 2.800,00

5.
Yuli punya uang sebanyak Rp. 40.700,00 Padahal Berharta juga n kepunyaan uang sebanyak Rp. 31.500,00.Maka jumlah uang mereka berdua ialah….
a. Rp. 72.500,00
b. Rp. 71.200,00
c. Rp. 72.500,00
d. Rp. 72.100,00

6.
Joko yunior hanya membeli buah apel Rp, 30.500,00 kemudian buah sitrus Rp. 25.500,00 . Maka besaran komisi nan dibayarkan Joko yakni ….
a. Rp. 55.000,00
b. Rp. 54.000,00
c. Rp. 56.000,00
d. Rp. 55.500,00

7. 124, 127, 118, 135, 142, 119
Berasal predestinasi yang terdapat diatas jadi bilangan terbesar ialah ….
a. 135
b. 119
c. 127
d. 142

8. Pada garis bilangan, bilangan 175 terletak di arah ….
a. Kanan 300
b. Kiri kosong
c. Kiri 200
d. Kidal 150

9.
Lega bilangan berikut ini nan terletak di sebelah kanan 235 ialah….
a. 219
b. 243
c. 225
d. 234

10.
Pada bilangan di bawah ini yang tidak produktif di sebelah kidal 178 ialah….
a. 170
b. 100
c. 210
d. 155

11.

Bilangan berurutan
Bilangan bersambungan

Yang terletak plong hurup E ialah kodrat ….
a. 132
b. 232
c. 231
d. 233

12. Kodrat 2.359 dibaca ….
a. Dua ribu tiga desimal lima sembilan
b. Dua ratus tiga mili lima puluh sembilan
c. Dua ribu tiga dupa panca puluh sembilan
d. Dua ribu tiga ratus panca ratus sembilan

13. Bentuk panjang dari bilangan 3.756 adalah ….
a. 3 + 7 + 5 + 6
b. 3000 + 500 + 70 + 6
c. 3 + 700 + 6 + 6
d. 3000 + 700 + 50 + 6

14.
Skor ponten selisih bermula 8 dan 9 lega kodrat 7.890 ialah….
a. 10
b. 710
c. 100
d. 770

15.
Dari hasil enumerasi plong skor angka 4 dan 7 dari bilangan 7.045 yakni….
a. 4.700
b. 4.070
c. 7.040
d. 7.400

16.
Sudut yang dibentuk oleh penyemat jam pada pengetuk 01.00 adalah….
a. Sudut siku-siku
b. Tesmak gonjong
c. Sudut majal
d. Ki perspektif sembarang

17.
Meteran merupakan instrumen untuk mengukur ….
a. Sulit
b. Tingkatan
c. Tahun
d. Volume

18.
Perangkat bikin mengukur benda yang memadai panjang seperti tangga pelataran rumah, hierarki sawah, tataran kelas dan panjang flat adalah ….
a. Meteran pita
b. Meteran puntalan
c. Meteran kantong
d. Bilah

19.
Dibawah ini nan lain termasuk alat pengukur terik ialah….
a. Timbangan beras
b. Timbangan badan
c. Perimbangan
d. Penggaris

20.
Perabot bakal mengukur periode contohnya ialah….
a. Bilah
b. Mistar
c. Timbangan
d. Jam


Contoh Soal Matematika Kelas 3 SD Semester 2

1.
Plong bangun datar yang tidak n kepunyaan sudut adalah sadar ….
a. Trapesium
b. Lingkaran
c. Persegi
d. Segitiga sama

2.
Pada segitiga nan tidak mempunyai jihat nan sederajat panjang dan sudut nan besarnya berbeda ialah….
a. Segitiga setolok kaki
b. Segitiga sama sisi
c. Segitiga belokan-kelokan
d. Segitiga sewenangwenang

3. Sudut yang besarnya 90° disebut kacamata ….
a. Siku-siku
b. Lancip
c. Tumpul
d. Garis diagonal

4.
Ingat ki boyak yang mempunyai sudut lancip merupakan….
a. Segitiga sama kaki
b. Persegi
c. Persegi panjang
c. Lingkaran

5.
Benda yang mempunyai sudut belengkokan ialah ….
a. Gelas
b. Bola
c. Botol
d. Meja

6.
Bangun segiempat mempunyai sisi yang seimbang sebanyak ….
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

7.
Bangun layang mempunyai ….. pasang arah yang sama panjang.
a. 2
b. 3
c. 4
d. 4

8.
Sudut tumpul yaitu tesmak yang osean sudutnya lebih dari ….
a. 80
b. 90
c. 100
d. 60

9.
Sudut majal nan terrdapat lega bangun layang-layang berjumlah ….
a. 1
b. 2
c. 3
b. 4

10.
Segitiga nan n kepunyaan 3 sudut setimbang besarnya yakni ….
a. Selaras kaki
b. Siku-pengkolan
c. Lancip
d. Sama arah

11.
Pada ingat segitiga punya sudut sebanyak ….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

12.
Siuman baris genjang punya sudut …. dan …..
a. Tumpul dan siku-pengkolan
b. Majal dan lancip
c. Gonjong dan siku-siku
d. Tumpul dan lingkaran

13.
Bangun yang mempunyai 4 ki perspektif tikungan dan 2 pasang sisi yang sama ialah….
a. Trapesium
b. Layang-layang
c. Jajar genjang
d. Persegi panjang

14.
Cara buat mencari gelintar persegi ialah….
a. 4 x luas
b. 4 x sintal
c. 4 x sisi
d. Sisi x sebelah

15.
Sebuah persegi mempunyai sisi sepanjang 10 cm. Maka kelilingnya merupakan….
a. 100 cm
b. 40 cm
c. 60 cm
d. 20 cm

16.
Cara mudahmudahan dapat mencari luas persegi panjang yakni ….
a. Sisi x sisi
b. Panjang x sisi
c. 4 x tataran
d. Pangkat x sintal

17.
Luas sisi pada persegi yang tinggi 12 cm ialah….
a. 100
b. 24
c. 48
d. 144

18.
Bangun yang mempunyai 4 sebelah, 2 pasang arah selaras panjang, dan mempunyai 4 sudut nan sama besar merupakan….
a. Persegi
b. Trapesium
c. Larik genjang
d. Persegi panjang

19.
Ibu membeli patra goreng 1 liter, kemudian dipakai cak bagi menggoreng 3/5 liter.Maka endap-endap minyak goreng ibu ialah  …. liter
a. 1/5
b. 2/5
c. 3/5
d. 4/5

20.
Ibu membeli sebuah melon. Ibu membaginya menjadi bilang putaran sama osean buat ayah, kakak, aku, adik, dan ibu seorang. Fragmen nan aku terima ialah….
a. 1/3
b. 1/4
c. 1/5
d. 1/6


Trik Jawabannya 1

1. D    11. B
2. A    12. C
3. C    13. D
4. B    14. B
5. B    15. C
6. C    16. B
7. D    17. A
8. C    18. B
9. B    19. D
10. C    20. D


Daya Jawabannya 2

1. B    11. C
2. D    12. B
3. A    13. D
4. A    14. C
5. D    15. D
6. B    16. B
7. A    17. C
8. B    18. C
9. B    19. C
10. C    20. B

Sudahlah itulah pembahasan kali ini akan halnya contoh cak bertanya matematika papan bawah 3 SD semester 2 beserta jawabannya, Mudahmudahan Bermanfaat.

Artikel ContohSoal.co.id Lainnya:

  • Gerak Vertikal ke Atas dan ke Sumber akar
  • Gerak Jatuh Objektif
  • Rumus Kelajuan Dan Kederasan

Source: https://kabarkan.com/contoh-soal-matematika-kelas-3-sd-semester-1-dan-2/