Contoh Soal Sudut Bertolak Belakang

hubungan+antar+sudut
Kombinasi Antar Sudut

Hubungan Antar Sudut Dan Model Pertanyaan
– Dua buah kacamata alias bertambah nan ganti berdekatan bisa mempunyai satu asosiasi. Lalu, segala apa sahaja hubungan antar sudut? Berikut akan dibahas tentang perantaraan antar ki perspektif berpenyiku, kacamata berpelurus, dan sudut bertolak pinggul dan contoh soalnya.

Sudut merupakan suatu kewedanan yang dihasilkan oleh dua garis nan perpangkal pada sebuah titik pangkal. Ki perspektif memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut pengkolan-siku. Dalam materi ilmu hitung kelas 7, dipelajari bahwa dua buah kacamata ataupun makin n kepunyaan hubungan yang ganti melengkapi antara nan satu dengan lainnya.

Hubungan sudut yang dimaksud yaitu sudut ubah berpenyiku, tesmak saling berpelurus, dan sudut tukar bertolak belakang. Terimalah, cak bagi yang belum reaktif tentang susunan antar sudut berpenyiku, kacamata berpelurus, dan tesmak bertolak belakang, silahkan simak pembahasan berikut ini.

Pertautan Antar Tesmak Dan Contoh Soal

1. Hubungan Antar Sudut Berpenyiku (Berkomplemen)

Sudut berpenyiku disebut pula dengan kacamata berkomplemen. Dua buah ki perspektif ataupun makin dikatakan berpenyiku jika raksasa semua sudutnya dijumlahkan, maka samudra sudutnya merupakan 90° alias semua sudutnya jika digabungkan akan membentuk sudut siku-siku. Rumus tesmak berpenyiku dapat dituliskan laksana berikut:

Jumlah Semua Tesmak Berpenyiku = 90°

sudut+berpenyiku
Sudut Berpenyiku
 • Ki perspektif a dan kacamata b adalah ubah berpenyiku, artinya penyiku berpangkal sudut a adalah sudut b, dan penyiku pecah tesmak b merupakan sudut a.
 • Sudut x, y, z juga disebut seumpama ki perspektif saling berpenyiku.

Contoh Tanya

1. Berapakah samudra kacamata berpenyiku berpunca sudut-kacamata berikut ini:
a. 30°
b. 70°

Penyelesaian:
a. Misalkan ki perspektif berpenyiku berusul 30° yakni sudut c, maka:
c + 30° = 90°
c = 90° – 30° = 60°
Kaprikornus, kacamata berpenyiku dari 30° adalah 60°.

b. Misalkan sudut berpenyiku berbunga 70° adalah sudut d, maka:
d + 70° = 90°
d = 90° – 70° = 20°
Jadi, tesmak berpenyiku bersumber 70° ialah 20°.

2. Perhatikan gambar di asal ini!

soal+hubungan+antar+sudut

Tentukan!
a. Sudut AOB
b. Sudut POQ
c. Sudut QOR
d. Tesmak ROS

Penyelesaian:
a. Sudut AOB + 40° = 90°
Sudut AOB = 90° – 40° = 50°

Untuk menjawab cak bertanya b, c, dan d, kita harus menentukan nilai x
2x + 4x + 3x = 90°
9x = 90°
x = 90° : 9 = 10°

b. Sudut POQ = 2x = 2 x 10° = 20°
c. Ki perspektif QOR = 4x = 4 x 10° = 40°
c. Sudut Mawar = 3x = 3 x 10° = 30°

2. Jalinan Antar Ki perspektif Berpelurus (Bersuplemen)

Kacamata berpelurus disebut juga sudut bersuplemen. Dua buah sudut alias lebih dikatakan berpelurus jika besar semua sudutnya dijumlahkan, maka segara sudutnya adalah 180° atau semua sudutnya kalau digabungkan akan takhlik kacamata lurus alias garis lurus. Rumus tesmak berpelurus dapat dituliskan sebagai berikut:

Jumlah Semua Tesmak Berpelurus = 180°

sudut+berpelurus
Sudut Berpelurus
 • Sudut a dan sudut b adalah ubah berpelurus
 • Sudut x, y, z juga disebut umpama sudut saling berpelurus

Komplet Soal

1. Tentukan sudut berpelurus dari sudut-tesmak berikut ini:
a. 110°
b. 85°

Penyelesaian:
a. Misalkan sudut berpelurus berusul 110° yaitu ki perspektif x, maka:
x + 110° = 180°
x = 180° – 110° = 70°
Jadi, sudut berpelurus dari 110° adalah 70°.

a. Misalkan sudut berpelurus mulai sejak 85° adalah sudut y, maka:
y + 85° = 180°
y = 180° – 85° = 95°
Jadi, ki perspektif berpelurus berusul 85° adalah 95°.

2. Perhatikan lembaga berikut ini!

contoh+soal+hubungan+antar+sudut

Tentukan!
a. Kacamata BOC
b. Tesmak Kol
c. Sudut LOM
d. Kacamata MON

Penyelesaian:
a. Ki perspektif BOC + 65° = 180°
Sudut BOC = 180° – 65° = 115°

Cak bagi menjawab pertanyaan b, c, dan d, kita harus menentukan nilai x
3x + 2x + 4x = 180°
9x = 180°
x = 180° : 9 = 20°

b. Kacamata Kubis = 3x = 3 x 20° = 60°
c. Ki perspektif LOM = 2x = 2 x 20° = 40°
c. Sudut MON = 4x = 4 x 20° = 80°

3. Korespondensi Antar Sudut Bertolak Belakang

Kacamata bertolak belakang adalah dua buah sudut yang posisinya tukar membelakangi antara yang suatu dengan yang lainnya. Kacamata bertolak pantat terasuh berpokok dua garis yang saling saling memalang. Jika dua kacamata saling bertolak bokong, maka ki akbar sudutnya setimbang. Rumus sudut nan tukar bertolak belakang adalah:

Tesmak Yang Saling Bertolak Belakang = Besarnya Setinggi

sudut+bertolak+belakang
Sudut Bertolak Belakang
 • Sudut a dan sudut b adalah kacamata saling bertolak pinggul
 • Sudut c dan sudut d adalah ki perspektif ganti bertolak belakang
 • Kacamata e dan sudut f adalah sudut ganti bertolak belakang

Cermin Soal

Perhatikan gambar di asal ini!

soal+hubungan+antar+sudut

Tentukanlah!
a. Sudut mana sahaja yang saling bertolak belakang
b. Besar sudut AOB
c. Besar kacamata BOC
d. Segara sudut COD
e. Ki akbar kacamata DOE

Penuntasan:
a. Tesmak-sudut yang saling bertolak pantat yakni:
Sudut AOB dengan sudut DOE
Tesmak BOC dengan sudut EOF
Sudut COD dengan tesmak FOA

b. Sudut BOE merupakan sudut berpelurus
AOB + EOF + FOA = 80°
AOB + 70° + 60° = 180°
AOB = 180° – (70° + 60°)
AOB = 180° – 130°
AOB = 50°
Makara, sudut AOB = 50°.

c. Sudut BOC bertolak birit dengan sudut EOF, maka sama besar. Bintang sartan, sudut BOC = 70°.
d. Sudut COD bertolak pinggul dengan sudut FOA, maka sama besar. Bintang sartan, ki perspektif COD = 60°.
e. Ki perspektif DOE bertolak belakang dengan sudut AOB, maka sama samudra. Jadi, sudut DOE = 50°.

Demikianlah pembahasan mengenai hubungan antar sudut berpenyiku, berpelurus, dan bertolak belakang dan contoh soalnya. Semoga berguna.

Baca Kembali :

 • Jalinan Ki perspektif Pada Dua Garis Sebanding
 • Cara Menghitung Besar Sudut Jam Dan Komplet Tanya
 • Pendirian Menentukan Sudut Segitiga sama kaki Sama Suku
 • Cara Cak menjumlah Sudut Pusat Dan Kacamata Gelintar Lingkaran
 • Pendirian Menotal Luas Segitiga Dengan Sudut

Source: https://cilacapklik.com/2022/06/hubungan-antar-sudut-dan-contoh-soal.html