Contoh Soal Usbn Pelajaran Pai Untuk Smp

Berikut Contoh Cak bimbingan OnlinePertanyaan
Tentamen Sekolah (US)
 PAI SMP Kurikulum 2022 tahun 2022 Tahun Pelajaran 2022/2022.
Desain soal latihan ini sebagai hasil pelatihan mewujudkan soal Online melangkahi Blogspot. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk sekedar memberikan persiapan belajar mempelajari
pertanyaan
Ujian Sekolah (US)
 PAI SMP Kurikulum 2022
ala games.
DILARANG MENGCOPY
Petunjuk: Klik pada jawaban yang menurut anda benar..!!

(1) Musim tes catat selama 120 menit;

(2) Pilihlah riuk satu jawaban yang dianggap minimum benar (masing-masing soal memiliki bobot 1);

(3) Pemeriksaan hasil pengecekan tulis dilakukan melewati sistem komputerisasi; Kecermatan jawaban boleh dilihat kontan puas notifikasi. Selamat mencoba.

1.
Perhatikan


Q.S. ar-Rahman /55: 33

!

Kekuatan keunggulan waqaf yang bertanda seri pada ayat tersebut adalah ….

A.menyinambungkan referensi

B.menghentikan wacana

C.boleh menghentikan atau melanjutkan pustaka

D.menghentikan bacaan pada keunggulan waqaf sebelumnya

2.
Perhatikan

Q.S. Ali Imran
/3:134 berikut!
Lafadz yang mengandung hukum referensi

“AL”


Qamariyah


ditunjukkan plong nomor …

A.1, 2 dan 6

B.2, 4 dan 5

C.3, 5 dan 7

D.4, 6 dan 7

3.
Perhatikan


Q.S. al-Baqarah/2: 153


berikut!
Isi

ki gua garba

ayat tersebut menjelaskan tentang …

A.Menganjurkan kepada kita bakal saling memaafkan dan menunangi ampunan.

B.


Perintah lakukan belalah berpose optimis dalam barang apa urusan

C.Perintah cak bagi selalu ikhlas kerumahtanggaan beribadah kepada Halikuljabbar swt.

D.Sabar dalam mengendalikan lever bagi sayang

Istiqamah

dalam berbuat baik

4.
Perhatikan potongan ayat bersumber


Q.S. al-Furqan/25: 63

!
Lafadz yang tepat cak bagi melengkapi ayat al-Qur’an ditunjukkan nomor  ….

A.
1

B.2

C.3

D.4

5.
Perhatikan

Q.S.

an-Nahl/16: 114 berikut
!


Hukum tajwid nan tepat pada lafadz nan bergores bawah pada ayat tersebut yaitu …

A.idzhar

B.idgham

C.ikhfa

D.iqlab


6.

Perhatikan
Q.S. az-Zumar/39: 53 berikut !

Katakanlah, “Aduhai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah sira ber-teriris asa terbit
anugerah Allah. Sesungguhnya Tuhan memaafkan dosa-do-sa

[1]

) semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.”Perilaku nan mencerminkan pengamalan sikap dari ayat tersebut adalah …


A.
Sidqy tidak bahaduri menyontek ketika ulangan.

B.Rendy dahulu juru tanggulang ki aib

C.Risma optimis akan berhasil dalam ujian nasional

D.Andi taat bersyukur kendatipun biji ulangannya mungil


7.

Perhatikan Q.S. Áli Imrān/3: 159 !

Cumbu hukum teks tajwid nan terdapat sreg potongan ayat tersebut adalah …

A.
mad thabi’i, ra tafkhim, idgham bilaghunnah, lam tarqiq, ikhfa

B.

mad thabi’i, ra tafkhim, idgham bighunnah, lam tafkhim, ikhfa

C.
mad thabi’i, ra tarqiq, idgham bighunnah, lam tafhim,  ikhfa

D.
mad thabi’i, ra tarqiq, idgham bighunnah, lam tarqiq, idzgham


8.

Perhatikan tabel berikut !

Pasangan yang tepat antara potongan ayat dan arti di atas merupakan …

A.a – 2, b – 5, c – 4, d – 1, e – 3

B.a – 2, b – 1, c – 5, d – 4, e – 3

C.a – 2, b – 1, c –

4
, d – 3, e –

5

D.
a – 2, b – 1, c –

3
, d –

5
, e –

4

9.
Perhatikan  grafik berikut !

NO

ASMAUL HUSNA

Faedah

1


A


l-’AlimMaha

M
engetahui
2


A


l-KhabirMaha Pengampun


3


As–SamiMaha Mendengar

4


Al


-BashirMaha

Melihat


5


Al


-Baasith
Maha Teliti

6


Al-Ghafur

Maha

Melapangkan


Imbangan Asmaul husna dan artinya yang etis terdapat pada


nomor….

A.1,2


dan 3

B.1,3


dan 4

C.2,4


dan 5

D.4,5


dan 6

10.
Perhatikan dokumen Al-Anbiyaa ayat 19 berikut !
Ayat tersebut menjelaskan bahwa malaikat memiliki sifat …
.

A.tak mempunyai nasab

B.tidak memiliki nafsu

C.
tidak makan dan minum

D.pelahap setia kepada Yang mahakuasa

Anda sedang mengerjakanLatihan Cak bertanya
Ujian Sekolah (US)
 PAI SMP / MTs Kurikulum 2022 tahun 2022 Tahun Cak bimbingan 2022/2022.Ingat ini Tidak Bocoran PertanyaanEksamen Sekolah (US) PAI SMP/MTS Kurikulum 2022, tetapi pertanyaan-cak bertanya latihan nan mirip dengan soal-pertanyaanTentamen Sekolah (US) PAI SMP/MTS beralaskan Kisi-terali Kurikulum 2022. Mandu menjawabnya juga sangat mudah,Anda tinggal mengklik pada bulatan di samping jawaban yang dianggap paling bersusila. Selamat sparing!

11.

Perhatikan pernyataan di dasar ini!

1)

Menjadikan al-Qur
`
an bagaikan ajaran dan pedoman hayat sehari-hari.

2)

Berusaha membeli al-Qur’an dengan kualitas yang baik walau dengan harga yang lebih mahal.

3)

Senantiasa membaca al-Qur
`
an kerumahtanggaan segala kesempatan di kala suka maupun duka.

4)

Berusaha menyimpan al-Qur’an sreg kancah yang wangi dan terkunci rapi.

5)

Berusaha buat memafhumi al-Qur’an bertepatan mengamalkan arti dan isi kandungannya.

Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab ikhlas al-Qur’an adalah …


A.
1), 2) dan 3)

B.1), 3) dan 4)

C.1), 3) dan 5)

D.3), 2) dan 5)


12.
Perhatikan diagram berikut !

1

Moralistis dalam perkataan dan kelakuan.

a

Amanah

2

Selalu menjaga kepercayaan nan diembannya.

b

Siddiq

3

Menyampaikan tanzil kepada ummatnya.

c

Fathanah

4

Cerdas dalam memberi solusi atas masalah umatnya.

d

Tabligh

Pecah tabel tersebut antiwirawan yang tepat antara perilaku Rasulullah saw dengan sifatnya adalah ….


A.1a, 2b, 3c, 4d

C.1c, 2d, 3a, 4b

D.1d, 2c, 3b, 4a


13.

Perhatikan deskripsi berikut !

Bumi akan diguncangkan dengan guncangan yang suntuk dahsyat, gunung ardi dihambur-hamburkan, manusia bagaikan semut putih yang berterbangan itulah gambaran terjadinya tahun yaumul akhir. Setelah kiamat terjadi manusia akan dikumpulk
a
n bikin memercayakan dedikasi perbuatannya.

Berdasarkan deskripsi tersebut,

p
erilaku nan harus dilakukan n domestik semangat  sehari-hari yaitu …
.

A.Membangun flat yang kokoh

B.M
embuat banker lakukan berteduh

C.
Membaca al-Qur’an tembusan al-Qari’ah setiap selesai shalat

D.M
emperbanyak dedikasi perbuatan yang baik bakal bekal di alam baka

14.
Perhatikan  pernyataan-pernyatan berikut !

1)

Ahmad rajin membeningkan kelas setiap hari sebelum timbrung sekolah.

2)

Setiap jam istirahat, Soleh mengajak temanya untuk shalat duha di mushola.

3)

Sofiyah rajin menabung bikin menyongsong perian depan yang panah.

4)

Umpama perdana inferior, Ani mengelola keuangan dengan amanah.

5)

Rahmat selalu berhati-hati dalam ucapan dan ragam.

6)

Dendi selalu menjaga dirinya agar gelojoh tetap sehat.

Diantara pernyataan-pernyataan di atas, yang mencerminkan hubungan perilaku seseorang dengan keimanan kepada hari pembalasan merupakan …

15.
Perhatikan ilustrasi berikut !

Zainab seorang anak asuh pengusaha terkenal dan kaya raya. Sejak katai senantiasa diajarkan shalat panca waktu tepat perian. Suatu ketika ayahnya mengalami kecelakaan mengakibatkan kaki kanannya diamputasi dan harus nongkrong bekerja berasal perusahaan. Kejadian ini tidak membentuk Zainab patah nyawa dalam sparing, tetap istiqamah beribadah karena optimistis bahwa setiap kesulitan pasti ada akomodasi.

Beralaskan ilustrasi tersebut manfaat yang dapat diambil adalah…

A.Menerima ketentuan Allah Swt. sonder ikhtiar dan do’a

B.Setiap bani adam karuan akan medapatkan ujian

C.Ikhlas, sabar dan tawakkal kepada Allah Swt.

D.Beriman setiap keburukan ada penyelesaiannya.

16.
Perhatikan kasus berikut!

Sepulang dari sekolah Ali dan Ani melihat iring-iringan penghantar jenazah membidik ajang pemakaman, Ali lari terbirit-birit karena merasa ketakjuban.Perilaku yang hendaknya dilakukan oleh Ani adalah ….

A.menjuluki dan menena
n
gkan Ali bahwa kematian akan nomplok kapan saja

B.membiarkan Ali menghindari dan sira timbrung mengantarkan jenazah

C.mengajak Ali ikut serta mengantar jenazah

D.ikut melarikan diri bersama Ali

17.
1.


Perhatikan

pernyataan berikut
!

1)

Memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Swt. maujud umur, kesehatan, perbendaharaan, ilmu, dan sebagainya
.


2)

Menjaga bestelan dan mengembalikannya sebagaimana keadaan semula.


3)

tetap internal melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan
.


4)

Menjaga rahasia, baik itu buku pribadi, rahasia keluarga, kancing organisasi, atau sosi negara, kendati bukan menceret kepada turunan lain
.


Perilaku nan sesuai dengan amanah adalah …
.

18.Perhatikan hadits berikut nan artinya :

Dari Abullah kedelai Umar berkata. Seseorang datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, “Aku akan berbaiat kepadamu bikin berhijrah, dan aku tinggalkan kedua khalayak tuaku dalam hal menangis.” Rasulullah  saw. bersabda, “Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa seperti engkau mutakadim membuat keduanya menangis.”
(H.R. Baihaqi)

Dari

h
adits tersebut menegaskan kepada kita mudah-mudahan…
.
.

A.m
enghormati kedua orang jompo

B.meng
abaika
n kedua orang tua

C.m
endoa’akan kedua orang tua

D.m
embahagiakan kedua ayah bunda

19.
Bu Aminah Seorang perantau biji pelir, saban-saban suka-suka pembeli yang menghampirinya beliau selalu mengatakan bahwa jeruk yang ini harganya 25.000 perkilo tetapi agak kecil dan sedikit asam, padahal jeruk yang disebelahnya harganya 35.000 perkilo tetapi jeruknya lebih samudra dan manis. Sikap nan memadai ditiru dari bu Aminah adalah …

A.amanah

B.

santun

C.

teruji

D.
nonblok
20.
Perhatikan terjemah
Q.S. Al Maidah
ayat 91 berikut !


 “Senyatanya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu berpokok mengingat Halikuljabbar dan sholat; maka berhentilah dia (bersumber mengerjakan pegangan itu)”.

Menurut dalil naqli tersebut dampak merusak mulai sejak khamr yaitu …

A.Melupakan Yang mahakuasa, menimbulkan kedengkian, dan melalaikan shalat

B.Menimbulkan kejijikan, ketakutan, dan melalaikan shalat

C.Membenamkan shalat, menimbulkan permusuhan, dan kemurtadan

D.Menimbulkan kebencian, ketakutan, dan kemusyrikan

Anda sedang mengerjakan
Cak bimbingan Soal
Ujian Sekolah (US)
 PAI SMP / MTs Kurikulum 2022 tahun 2022 Waktu Pelajaran 2022/2022.
Siuman ini Enggak Bocoran Soal
Ujian Sekolah (US)
 PAI SMP/MTS Kurikulum 2022, sahaja pertanyaan-soal les nan mirip dengan soal-soal
Ujian Sekolah (US)
 PAI SMP/MTS berdasarkan Kisi-kisi Kurikulum 2022. Cara menjawabnya juga sangat mudah,
Anda tinggal mengklik pada bulatan di samping jawaban nan dianggap paling benar
. Selamat berlatih!

21.
Perhatikan ilustrasi berikut!

Ahmad merupakan siswa SMP kelas IX, seusai pelajaran ia bertepatan pulang, setiap  lilin lebah dia  bukan lupa mengaji dan belajar. Ia buruk perut mendengar dan mematuhi apa yang dikatakan serta diperintahkan orang tuanya.

Berpangkal ilustrasi di atas nan termasuk sikap taat pada basyar tua yaitu
.

A.pulang tepat masa

B.
tidak tengung-tenging  mengaji

C.tidak lupa


belajar

D.mendengar dan mematuhi perintah orang tua renta


22.
Perhatikan ilustrasi berikut ini!

Keluarga Rizal dan yang lainnya sedang membutuhkan anggaran yang begitu besar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebetulnya ayah Rizal memiliki kesempatan buat menyalahgunakan wewenangnya, karena engkau bekerja di tempat yang mengurusi banyak dana. Namun hal tersebut tidak dilakukannya,


karena ayah Rizal malu mengerjakan melakukan


curang. Meskipun demikian ayah Rizal dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga karirnya selalu meningkat dan anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan tinggi.


Beralaskan ilustrasi tersebut bisa disimpulkan bahwa….


A.K
ebutuhan keluarga dan karir akan berjalan secara berimbang

B.R
taksir malu kerumahtanggaan mengerjakan curang
mengantarkan lega kesuksesan

C.K
eluarga tinggal mendukung kemajuan karir seseorang

D.


K
edudukan yang tinggi


dapat meraih

dengan ancangan nan ki akbar


23.
Perhatikan ilustrasi berikut !

Pak Udin orang yang abnormal mampu. Seandainya dalam kondisi terdesak dan kesusahan cak bagi memenuhi kebutuhaan sehari-hari, pak Udin sanggam kepada orang lain dan cerbak diberi kemudahan untuk mendapatkan pinjaman. pak Udin sayang berupaya membayar utangnya sebelum jatuh tempo, sekiranya belum bisa melunasi ketinggalan sesuai perjanjian, maka bungkusan Udin nomplok untuk meminta pemaafan kepada cucu adam yang sudah memberi pinjaman.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, manfaat prilaku menepati taki yaitu …


A.Asian kepecayaan mulai sejak orang tak

B.Tidak merasa kesusahan dalam nyawa

C.Sering meminta maaf jika tidak kreatif menepati janji

D.Enggak berkeluh kesah dengan kondisi ekonomi keluarga


24.

Perhatikan ilustrasi berikut !

Ali ialah  pengurus Rohis di sekolahnya. Salah satu programnya menyelenggarakan pengajian bulanan, Ali selalu mengajak kebalikan-temannya untuk menghadiri pengajian tersebut. Akan tetapi Hasan menjorokkan ajakan Ali karena sebelumnya lain jalinan menghadiri pengajian bulanan tersebut.

Sikap Hasan yang tepat menangggapi ajakan Ali bikin menghadiri pengajian bulanan di sekolah adalah ..


A.Bukan mau menghadiri pengajian bulanan karena sipu belum pernah mengimak pengajian sebelumnya

B.Menghadiri pengajian bulanan tanpa rasa sipu meski belum pernah mengikutinya

C.Menyampaikan alasan ada acara dengan keluarga sehingga bukan bisa menghadiri pengajian

D.A.


Sibuk mengikuti bimbel diluar sekolah sehingga lain luang untuk mengikuti pengajian bulanan di sekolah.


Tips Kemenangan privat belajar

. Seandainya ingin bertelur internal membiasakan i
ngat disiplin, bersikap teruji dan pantang meneyah. Keseleo suatu kunci signifikan untuk meraih kemajuan merupakan kepatuhan. Dengan membiasakan ketaatan, berfaedah engkau menghargai betul waktu yang dijatah setiap harinya. Pelajar nan sukses

harus

rani mengelola waktu bikin setiap aktivitas. Selain disiplin ia harus berpose Kredibel, Contoh dari sikap tidak jujur adalah menyontek, alias curang, momen tentamen. Ketika melakukannya, engkau secara tidak sadar telah menjumut jalan pintas dengan rambu pantangan. Jika kecurangan itu berjalan mulus, rasa bersalahmu akan memudar kerjakan melakukan kecurangan-kecurangan berikutnya. Sekiranya ingin menjadi peserta sukses, jadilah pelajar yang jujur dan memiliki prinsip yang baik
.

Lebih penting lagi ada merupakan sikap pantang menyerah. Engkau sudah lalu menentukan target, dan

ingin meningkatkan kemampuanmu

dari yang sebelumnya. Tetapi, setelah berusaha keras, hasil nan didapatkan melenceng dari korban. Akhirnya, kamu merasa hanya berkembang sedikit. Sekiranya peristiwa ini terjadi
, j
angan mudah menyerah
.


B
anggalah terhadap barang apa yang sudah kamu lakukan. Engkau enggak gagal adakalanya, melainkan mengalami kesuksesan nan tersuntuk. Keadaan itu semata demi membuatmu responsif akan pentingnya proses.


25.


Perhatikan peristiwa-hal yang berkaitan dengan bersiram wajib berikut ini  :

(1)

Berwudhu sebelum mandi.

(2)

Berangkat menyiram dari adegan tubuh kanan.

(3)

Mengalirkan air keseluruh anggota tubuh .

(4)

Air yang digunakan hendaknya air nan tahir dan mensucikan.

(5)

Mendaras basmalah sebelum mandi teristiadat.

(6)

Mengucek-ngucek seluruh anggota bodi.

Pernyataan tersebut yang termasuk sunnah sunnah mandi wajib terdapat puas nomor ….

A.C1), (2), (3) dan


(4

B. C1), (2), (3) dan


(5)

C.(1), (2), (5) dan


(6)

D.2), (3), (5) dan


(6)


26.

Perhatikan lembaga berikut !
Syarat menjadi rohaniwan dalam salat berjamaah yang ditunjukkan makanya rangka di atas yakni .
 …


A.Orang yang mahir membaca al-Qur’an

B.Orang yang sudah haji

C.Orang yang paling muda

D.Insan yang lebih bertongkat sendok
27.

Ahmad berjanji kal
a
u dia panjat kelas dan mendapatkan

peringkat pertama
, ia akan berpuasa sejauh


tiga masa.


Jika Ahmad mendapat peringkat pertama maka ia wajib berpuasa tiga musim. P
uasa nan dilakukan

oleh

Ahmad adalah.
.
.


A.Puasa Ramadha

B.Puasa Arafah

C.Pua
s
a Nadzar

D.Puasa

Qadha


28.

H. Abdullah mempunyai anggota keluarga sebanyak 11 hamba allah, maka zakat fitrah yang harus di keluarkan sebanyak….


A.

11 Kg

B.33 Liter

D.37,5 Liter29.
Perhatikan deskripsi berikut


!

Shalat sunnah dua rakaat yang setiap rakaatnya terdiri bersumber dua kali membaca surah al-Fatihah, dua kali rukuk, dua kali I’tidal dan dua bisa jadi sujud, dapat dilaksanakan secara berjamaah.

Shalat sunnah tersebut dinamakan shalat …
.

A.Idul fitri

B.
stikharah

C.
Istisqa

30.
Perhatikan pernyataan berikut!

1)

Membukit banyak tiang penghidupan dan penghasilan.


2)

Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah


yang


diterima dari Allah Swt.

3)

Merasa dempet dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan kasih-Nya.

4)

Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Swt. dan selamat semenjak siksa-Nya.

5)

Menyadari bahwa manusia

membutuhkan kebalikan dan saudara


Pernyataan yang menunjukkan hikmah sujud terima kasih yang tepat terdapat pada nomor ….

A.
1), 2), dan 3).

B.2), 3), dan 4)

D.3
),

4
), dan

5
)

Anda madya mengamalkan
Latihan Soal
Ujian Sekolah (US)
 PAI SMP / MTs Kurikulum 2022 hari 2022 Tahun Kursus 2022/2022.
Siuman ini Tidak Bocoran Pertanyaan
Ujian Sekolah (US)
 PAI SMP/MTS Kurikulum 2022, doang soal-tanya kursus nan mirip dengan cak bertanya-soal
Ujian Sekolah (US)
 PAI SMP/MTS berdasarkan Terali-kisi Kurikulum 2022. Mandu menjawabnya pun sangat mudah,
Dia tinggal mengklik pada bulatan di samping jawaban yang dianggap minimal benar
. Selamat membiasakan!

31.

Berikut ini perilaku yang mencerminkan pengamalan dari hikmah penetapan makanan atau minuman yang halal dan bawah tangan, yaitu

A.

Lukito sangat berhati-hati intern meng
on
sumsi makanan, karena setiap kandungan yang masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap kebugaran.

B.
Sanusi lalu sederhana dalam mengonsumsi ki gua garba alias minuman, karena sikap berlebih-berlebihan itu saudaranya setan.

C.Syamsuri sangat mengesir makanan cepat hidangan, karena selain mudah didapatkan, rasanya juga enak dan memiliki kecaburan spesial.

D.
Syamsudin tidak menyukai minuman yang memabukkan, karena minuman yang memabukkan itu diharamkan dalam ajaran Islam.


32.

Perhatikan  ilustrasi berikut !

Pak Indra seorang pengusaha
catering. Privat kurun perian satu tahun nilai usahanya mencapai Rp

.

75.000.000,00.

Berdasarkan ilustrasi tersebut,  zakat  yang  harus  dikeluarkan oleh Selongsong Indra sebesar ….

A.

Rp 750.000,00.

B.Rp 1.875.000,00
.

C.Rp

18.750.000,00

D.Rp. 42.120.000,00
.


33.

Perhatikan ilustrasi berikut!

Fathir dan enam temannya ialah pelajar SMP Wilayah di Daerah tingkat Tangerang
. P
ada copot 10 Dzulhijah 1438 H mereka melaksanakan tugas proyek pelaksanaan, mengamatan kurban dan pendistribusian dagingnya di masjid Al Azzom Kota Tangerang.

Mereka lalu bahagia ketika dapat membantu panitia membagikan daging kurban kepada hamba allah nan berhak menerima.

Hikmah

nan dapat diambil dari

ibadah kurban yang terdapat intern ilustrasi tersebut adalah ..


A.Berkurban mengandung makna kebersamaan sosial

B.I
badah kurban adalah kewajiban

setiap umat Selam

C.U
ntuk mendapatkan rid
h
a Yang mahakuasa

Swt

D.n
P
enyembelihan sato kurban dilaksanakan plong hari raya Idul Adha

yaitu terlepas 10 Dzulhijah

34.
Perhatikan ilustrasi pelaksanaan ibadah haji berikut!

Seluruh Jemaah haji pada sungkap 9 Zulhijjah berkumpul melaksakan wuquf di padang Arafah yang dipenuhi dengan berzikir, berdoa, talbiyah, mendengarkan khutbah dan memohon ampunan kepada Allah Swt bersama-sebanding.

Dari ilustrasi tersebut boleh  disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terdapat pada amalan haji tersebut yakni ….

A.ekuivalensi

B.rela berkorban

D.nasionalisme


35.

Perhatikan deskripsi berikut!

Pada awal perkembangannya, Dakwah Selam dilakukan makanya Rasulullah SAW secara menyuruk. Beliau memulai dakwah dengan mengajak masuk Islam kepada istri tercinta, yaitu Siti Khadijah, kemudian kepada Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan Utsman kacang Affan. Keempat sahabat tersebut merupakan pilar terdepan dakwah Rasulullah SAW,

sehingga

banyak menyeret sahabat-sahabat lainnya berintegrasi dalam barisan dakwah Islam.

Bersendikan deskripsi sumir tersebut, politik dakwah Rasulullah SAW nan patut diteladani dalam dakwah Islam waktu waktu ini adalah ..
..

A.M
engutamakan orang produktif dan berpengaruh dalam masyarakat

B.D
imulai dari anak bini terhampir sebagai fondasi awal.

C.S
embunyi-sembunyi dalam mengawurkan Islam.

D.M
emperbanyak penganut dan pendukung


36.
P
erkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

memicu perasaan nan cukup ki akbar sreg perian Khalifah Anak lelaki Ummayah

. Seperti ilmu medis,

ilmu kimia
,

aji-aji sejarah

,

dan

aji-aji

bahasa dan

sastra
.

Pemerintah makin meng

k
onsentrasikan diri pada peningkatan aji-aji pengetahuan dibanding melakukan ekspansi dakwah Islam yang sudah hampir menyelesaikan separuh negeri dunia.

Dari deskripsi rekaman tersebut, nilai  yang dapat diteladani

dimasa sekarang


yakni.


B.rajin belajar

C.rajin menyumbang

D.hayat menolong


37.

Perhatikan ilustrasi perkembangan kebudayaan pada musim Bani Abbasiyah berikut!

Pada hari khalifah ini berwajib,

karya sastra dan ilmiah di

d
unia Islam mulai unjuk dalam kelebihan munjung, didukung toleransi terhadap cucu adam-cucu adam Persia dan kelompok bukan.

Sekadar, puas masa khalifah ini unjuks


hu’ubiya


di antara ilmuwan Persia sebagai akibat hilangnya pemeriksaan atas Persia.
Shu’ubiya
yakni operasi sastra antara makhluk Persia yang menunjukkan kepercayaan mereka bahwa seni dan budaya Persia lebih tahapan daripada Arab

.
Nama khalifah dimaksud yaitu.

A.Harun Ar-Rasyid

B.Al Ma’mun

C.Al Manshur

D.Al Mahdi
38.
Awalan

Utusan tuhan Muhammad SAW setelah tiba di Madinah adalah mempersaudarakan kaum
Anshar
dengan kaum
Muhajirin. Dalam membangun kota Madinah, anda melakukan penataan masyarakat dan menaruh dasar-sumber akar di bidang ekonomi, dan sosial budaya.


Nilai keteladanan dari Nabi Muhammad yang sesuai dengan narasi tersebut adalah …
..

A.horizon
awadu’

B.q
ana’ah
39.
Perhatikan hal berikut!

Raden Sahid atau yang dikenal dengan sebutan Ratu Kalijaga berdakwah di pulau Jawa dengan pendirian

menggunakan simbol-fon budaya Jawa laksana media dakwahnya. Kamu menggunakan wayang, gamelan, puisi, dan segala hal yang berbau kebudayaan sebagai media dakwah. Ia kemudian menyelipkan ramalan-tanzil Islam dengan mumbung tatakrama, engkau menyuntikkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat dengan santun sehingga agama Selam mudah dikabulkan umum.

Nilai-ponten budi pekerti nan dapat diambil dari kisah tersebut yaitu …
.

A.
Demen membantu individu lain untuk mendapatkan simpatik.

B.Menyampaikan pendapat dengan mengajuk agama orang lain

C.Belajar perilaku santun di manapun kita berlimpah

D.Menyesuaikan agama dengan peradaban awam yang ada
40.
Perhatikan peristiwa berikut!

Ketika sekelamin laki istri akan dikarunia anak asuh oleh Allah SWT yang ditandai dengan proses mengandungnya sang istri, kebanyakan diadakan kenduri catur bulanan maupun sapta bulanan yang digdaya pembacaan ayat-ayat al Qur’an dan doa nan dipanjatkan kepada Allah Swt.

Pelajaran nan dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah …

A.Senantiasa berharap hanya kepada Sang pencipta

B.Dihormati publik yang ikut hadir

C.
Anak asuh yang dilahirkan mujur keselamatan

D.Manusia menentukan jenis kelamin anak yang akan dilahirkan

PENASARAN Kepingin LAGI (DISINI)


Demikian contoh primitif

latihan online Cak bertanya Ujian Sekolah (US) PAI SMP Kurikulum 2022 Tahun 2022 atau Tahun Tuntunan 2022/2022
. Peroleh Hadiah Semoga berarti.


Source: https://ainamulyana.blogspot.com/2018/09/latihan-soal-usbn-pai-smp-mts-kurikulum.html