Tata Cara Ibadah Sabda Katolik

Berhala HARI MINGGU Protokoler TANPA IMAM


1.NYAYIAN PEMBUKA


2.TANDA Kayu palang

P:         Dalam nama Bapa dan Putra dan Rohulkudus

U:        Amin


3.SALAM PEMBUKA

P:         Semoga kasih belas kasih Tuhan Yesus Kristus,

cinta pemberian Allah, dan persekutuan Roh kudus beserta kita….

U:        Sekarang dan Selama-lamanya


4.Perkenalan awal PEMBUKA / TEMA / PENGANTAR


5.Ratib TOBAT / PERMOHONAN AMPUN

P:         Saudara saudari, Marilah menyesali dan mengamini bahwa kita sudah lalu berdosa, Supaya layak memestakan hal penyelamatan ini.

P:         Saya mengaku……………

U:        kepada Allah nan jabar dan kepada tembuni serempak, bahwa saya sudah berdosa

P:         Semoga Allah yang maha kuasa menyesalkan kita, memaafkan dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

P:         Amin


6.TUHAN KASIHANILAH KAMI

P:         Tuhan Yesus Kristus,

Kamu yang di utus menyembuhkan orang

yang remuk redam hatinya.

Sang pencipta Kasihanilah Kami

U:        Tuhan Kasihanilah Kami

P:         Ia nomplok menyebut orang yang berdosa

Kristus Kasihanilah Kami

U:        Kristus Kasihanilah Kami

P:         Engkau duduk di sisi Bapa, Sebagai perantara kami

Yang mahakuasa Kasihanilah Kami

U:        Yang mahakuasa Kasihanilah Kami

P:         Seyogiannya Halikuljabbar nan maha kuasa menyayangkan kita, mengampuni dosa kita, dan menghantakan kita ke vitalitas yang kekal

U:        Amin


7.MADAH Keagungan


8.DOA PEMBUKA

P:         Ayo Kita Berdoa.

Halikuljabbar Bapa yang maha kuasa, puji dan terima kasih kami panjatkan kepada mu karena kemuliaanMu yang osean, atas berkat karuniaMu kami semua makhluk berkepastian yang hadir disini dapat kamu curahkan Kehidupan Kudus kepentingan bagi kami. Kami memang menginginkan yang baik, namun pelahap kali kami mudah terpengaruh oleh kelemahan-kelemahan manusiawi kami.

Kami tidak memiliki kekuatan, ketenangan, dan keuletan lakukan meninggalkan yang jahat. Semoga dengan mendengarkan Sabda-Mu, kami dikuatkan pun kerjakan membangun niat baru dan melaksanakan kehendak-Mu dengan patuh.

P:         Dengan pengantaraan Yesus Kristus, PutraMu, Tuhan Kami nan bersama dengan dikau privat persekutuan dengan Roh kudus semangat dan berkuasa, Allah sejauh apa Periode.

U:        Amin


LITURGI SABDA


9.BACAAN I


10.MAZMUR / LAGU ANTAR Pustaka


11.BACAAN II


12.BAIT PENGANTAR INJIL / ALLELUYA

P:         Alleluya

Bait

U:        Aleluya


13.Wacana INJIL

P:         Semoga Tuhan beserta kita

U:        Masa ini dan selama-lamanya

P:         Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Matius/Markus/Lukas/Yohanes

U:        Dimuliakanlah Sang pencipta

P:         Demikianlah Injil Tuhan

U:        Dimuliakanlah Yang mahakuasa


14.HOMILI/KHOTBAH


15.Persaksian

P:         Sauara-saudari langsung marilah memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan

P:         Aku beriman akan Allah…


16.DOA UMAT

P:           Saudara-Saudari, Marilah dengan segenap lever memanjatkan doa kepada Yang mahakuasa yang maha pemurah dan pemurah, nan dengan karim mendengarkan doa orang beriman.


17.Persembahan


18.DOA Persembahan (Lihat Zikir Mingguan)

P:         Ya Halikuljabbar Bapa yang maha kuasa, pada kesempatan ini kami menghaturkan persembahan yang kami miliki berpokok hasil bumi yang luber, kiranya Tuhan Allah Mengakui persembahan kami.

U:        Amin


19.19. KUDUS

P:         Ya Halikuljabbar Allah,Kami memuliakan madah pujian bagi-Mu, Bersama dengan malaikat dan turunan kudus yang tidak henti-hentinya berseru/bernyanyi.


20.20. BAPA KAMI

P:         Ya Tuhan Bapa berkatilah kami umat nan beriman yang pada sekarang sedang merayakan berhala sabda ini, buatlah kami menjadi orang yang baik dan tegar dengan ajaran-Mu, sebagai keluarga Allah marilah kita berdoa seperti yang di ajarkan maka dari itu Kristus, Bapa kami yang ada di suwargaloka…


21.21. Ratib Pengunci

P:         Ya Almalik, semoga perayaan titah ini mengagungkan jiwa dan raga kami.

Semoga kami yang ikut serta dalam perayaan titah ini, menjadi pribadi orang yang beriman serta teguh dan bertanggungjawab.

Dengan pengantara Kristus Sang pencipta Kami.

U:        Amin


22.22. PENGUMUMAN


27.27. Berkat PENUTUP

P:         Tuhan Beserta Kita

U:        Kini dan selama-lamanya

P:         Sepatutnya saudara-saudari sekalian di berkati uleh Allah yang maha kuasa

+          Bapa Putra dan Jibril

U:        Amin

P:         Saudara-saudari, ibadat sabda kita sudah selesai,

U:        Syukur Kepada Tuhan

P:         Mari Kita menjauhi kita di utus

U:        Amin

Source: https://kapelalingkunganseifatimahnunukan.blogspot.com/2019/11/tata-ibadat-katolik-tanpa-imam.html