Terjemah Fathul Qorib Bab Zakat

Kitab Zakat Harta, Profesi dan Fitrah

Zakat atau mengeluarkan sebagian harta untuk dibagikan kepada fakir miskin merupakan keseleo satu barang bawaan seorang muslim. Berbeda dengan shalat dan puasa, tidak semua orang islam wajib membayar zakat. Hanya nan mukmin nan dianggap makmur oleh syariah yang terbiasa mengecualikan zakatnya. Batasan paling harta nan teradat zakat disebut nisob.

Nama kitab: Terjemah Kitab Fathul Qorib
Judul kitab asal: Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الإختصار)
Pengarang: Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili

Bidang studi: Fiqih madzhab Syafi’i

Daftar Isi

 • Kitab Zakat
  • Definisi Zakat
  • Zakat Binatang Ternak
  • Zakat Emas Dan Perak
  • Zakat Hasil Pertanian
  • Zakat Biji pelir-Buahan
  • Zakat Perbisnisan
 • Awal Nisob Unta itu Lima Ekor
 • Mulanya Nisob Lembu itu 30 Ekor
 • Awal Nisob Wedus itu 40
 • Zakat Usaha Bersama
 • Zakat Emas
 • Zakat Perak
 • Zakat Pertanian Dan Buah-Buahan
 • Zakat Niaga Perdagangan, Tambang Dan Harta Karun (Rikaz)
 • Zakat Fitrah
 • Delapan Golongan Akseptor Zakat
 • Sekali lagi ke: Terjemah Kitab Fathul Qorib


KITAB HUKUM-Hukum ZAKATكتاب أحكام الزكاة

وهي لغة النماء، وشرعاً اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة

(تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي المواشي) ولو عبر بالنعم لكان أولى لأنها أخص من المواشي، والكلام هنا في الأخص (والأثمان) وأريد بها الذهب والفضة (والزروع) وأريد بها الأقوات (والثمار وعروض التجارة) وسيأتي كل من الخمسة مفصلاً (فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي الإبل والبقر والغنم) فلا تجب في الخيل والرقيق والمتولد مثلاً بين غنم وظباء (وشرائط وجوبها ستة أشياء) وفي بعض نسخ المتن ست خصا

ل (الإسلام) فلا تجب على كافر أصلي، وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه وإلا فلا (والحرية) فلا زكاة على رقيق، وأما المبعض فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه الحر. (والملك التام) أي فالملك الضعيف لا زكاة فيه كالمشتري قبل قبضه لا تجب فيه الزكاة، كما يقتضيه كلام المصنف تبعاً للقول القديم، لكن الجديد الوجوب (والنصاب والحول) فلو نقص كل منهما فلا زكاة (والسوم) وهو الرعي في كلأ مباح فلو علفت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيها، وإن علفت نصفه فأقل قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت زكاتها وإلا فلا

(وأما الأثمان فشيئان الذهب والفضة) مضروبين كانا أو لا وسيأتي نصابهما (وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الأثمان (خمسة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول) وسيأتي بيان ذلك (وأما الزروع) وأراد المصنف بها المقتات من حنطة وشعير وعدس وأرز، وكذا ما يقتات اختياراً كذرة وحمص (فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط أن يكون مما يزرعه) أي يستنبته (الآدميون) فإن نبت بنفسه بحمل ماء أو هواء فلا زكاة فيه

(وأن يكون قوتاً مدخراً) وسبق قريباً بيان المقتات، وخرج بالقوت ما لا يقتات من الأبرار نحو الكمون (وأن يكون نصاباً وهو خمسة أوسق لا قشر عليها) وفي بعض النسخ أن يكون خمسة أوسق بإسقاط نصاب (وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها ثمرة النخل وثمرة الكرم) والمراد بهاتين الثمرتين التمر والزبيب. (وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الثمار(أربع خصال الإسلام والحرية والملك التام والنصاب) فمتى انتفى شرط من ذلك فلا وجوب (وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة) سابقاً (في الأثمان) والتجارة هي التقليب في المال لغرض الربح.


Definisi Zakat

Zakat secara bahasa adalah berkembang. Dan secara syara’ adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan pada golongan tertentu.

Zakat perlu dilakukan di dalam lima perkara.

Lima perkara tersebut yakni hewan ternak. Seandainya mushannif mengungkapkan dengan bahasa “an na’am”, maka keadaan itu lebih baik karena bahasa “an na’am” itu kian khusus cakupannya daripada bahasa “al mawasyi”, dan pembahasan di sini adalah di internal dabat ternak yang makin istimewa.

Dan -yang kedua- al atsman (mata tip). Yang dikehendaki dengan atsman adalah kencana dan perak.

Dan -yang ke tiga- az zuru’ (hasil pertanian). Yang dikehendaki dengan az zuru’ adalah mangsa rezeki penguat badan.

Dan -yang ke catur dan ke panca- buah-buahan dan barang produk. Masing-masing dari kelimanya akan dijelaskan secara terperinci.

Zakat Binatang Ternak

Adapun binatang ternak, maka wajib memperlainkan zakat di dalam tiga macam darinya, yaitu onta, sapi dan kambing.

Maka tidak wajib mengeluarkan zakat di dalam kuda, budak dan hewan yang lahir semisal berpunca hasil perkawinan wedus dan rusa.

Syarat wajib zakat ternak suka-suka enam perkara. N domestik sebagian redaksi matan diungkapkan dengan bahasa “ enam khishal”.

Ialah Islam. Maka zakat bukan terbiasa bagi orang kafir nirmala.

Adapun orang murtad, maka menurut pendapat yang shahih senyatanya hartanya dipending habis. Jika kembali masuk Islam, maka baginya wajib melepaskan zakat. Dan jikalau tidak, maka tidak mesti.

Dan -syarat kedua- merdeka, maka zakat tidak teradat bagi sendiri budak.

Adapun budak muba’ad[1], maka baginya wajib membebaskan zakat dari harta yang ia miliki dengan sebagian dirinya yang merdeka.

Dan milik sempurna. Maksudnya, milik yang gontai tidak mesti bikin dizakati seperti barang yang di beli namun belum dituruti, maka tidak teradat dikeluarkan zakatnya sebagaimana indikasi bermula ungkapan mushannif yang mengikut pada Qaul Qadim, namun menurut Qaul Jadid wajib mengeluarkan zakat.

Sudah lalu mencapai satu nishab dan setahun. Sehingga, kalau masing-masing terbatas dari batas tersebut, maka tidak wajib zakat.

Saum, ialah dikembalakan di rumput nan mubah.

Seandainya sato piaraan tersebut diberi makan dalam paser waktu lebih lama intern setahun, maka tak wajib dikeluarkan zakatnya.

Jika sato peliharaan tersebut diberi bersantap selama sepenggal tahun atau terbatas dengan kadar rezeki yang mana ternak tersebut dapat hidup minus makanan tersebut tanpa mengalami dampak negatif yang nampak jelas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika bukan, maka tidak mesti dikeluarkan zakatnya.

Zakat Emas Dan Perak

Adapun atsman (mata persen), maka wajib pada dua barang yaitu emas dan perak, baik yang sudah dicetak atau tidak. Dan nishabnya akan dijelaskan di belakang.

Syarat-syarat muzaki di dalam atsman adalah lima perkara, yaitu Islam, merdeka, milik sempurna, nishab dan mencapai satu waktu. Dan semuanya akan dijelaskan di belakang.

Zakat Hasil Pertanaman

Adapun az zuru’, maka terbiasa mengeluarkan zakatnya dengan tiga syarat. Yang dikehendaki oleh mushannif dengan az zuru’ adalah bahan makanan penguat raga, yaitu maujud sorgum putih, sorgum merah, kedelai, dan beras, sebagai halnya bahan makanan penguat awak yang dikonsumsi intern keadaan normal seperti milu dan bin.

Syarat tersebut merupakan hasil pertanian tersebut termasuk tanaman yang ditanam oleh momongan Lanang.

Sekiranya tumbuh dengan sendirinya sebab terpikat air ataupun angin, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

-yang kedua- hasil tersebut termasuk bahan makanan yang kuat disimpan.

Baru saja telah dijelaskan pengertian “bahan makananan penguat bodi”. Dengan bahasa “korban rahim penguat raga”, mengecuali hasil pertanaman nan tidak dibuat bahan tembolok penguat badan, yaitu faktual tanaman bumbu seperti pohon al kammun (bumbu-bumbuan).

-syarat ke tiga- harus mencapai satu nishab, yaitu lima wasaq tanpa kulit.

Di privat sebagian redaksi menggunakan bahasa ”harus mencapai lima wasaq” dengan tidak menyertakan lafadz “nishab”.

Zakat Buah-Buahan

Akan halnya buah-buahan, maka yang wajib dizakati merupakan dua buah-buahan.

Yaitu biji pelir kurma dan buah berpangku tangan. Yang dikehendaki dengan kedua buah ini yakni tamar sangar dan anggur cengkar.

Syarat-syarat wajib zakat di dalam biji pelir-buahan cak semau empat perkara : adalah Islam, merdeka, milik sempurna dan nishab.

Detik salah suatu terbit syarat-syarat tersebut tidak ada, maka tidak suka-suka kewajiban bagi mengeluarkan zakat.

Zakat Perdagangan

Tentang barang dagangan, maka perlu dizakati dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam zakat netra persen.

Tijarah (dagang) adalah memutar balik harta karena tujuan mengejar laba.[alkhoirot.org]

[1] Muba’ad adalah koteng yang berstatus budak dan merdeka.

Source: https://www.alkhoirot.org/2017/08/kitab-zakat-harta.html